Hướng dẫn tải ứng dụng myhsc trên iphone và Android

1. Hướng dẫn tải ứng dụng myhsc trên iPhone

Bước 1: Khách hàng vào App Store (iOS). Trong mục tìm kiếm, khách hàng gõ myhsc và chọn Cài đặt.

ung-dung-my-hsc

Bước 2: Sau khi cài đặt xong, biểu tượng myhsc sẽ tự động hiện ra trên màn hình điện thoại của khách hàng.

 

2. Hướng dẫn tải ứng dụng myhsc trên Android

Bước 1: Khách hàng vào CH Play (Android). Trong mục tìm kiếm, khách hàng gõ myhsc và chọn Cài đặt.

ung-dung-my-hsc-android

Bước 2: Sau khi cài đặt xong, biểu tượng myhsc sẽ tự động hiện ra trên màn hình điện thoại của khách hàng.