Hướng dẫn xem số dư tài khoản trên web myhsc

Tại màn hình chính, khách hàng chọn Số dư tài khoản (F9)

hướng dẫn xem số dư tài khoản

 

Hệ thống sẽ hiển thị thông tin tài khoản tổng quan của khách hàng.

xem thông tin tài khoản tổng quan

 

Khách hàng có thể lựa chọn xem Tổng quan hoặc Chi tiết Số dư tài khoản bằng cách lựa chọn như hình.

xem thông tin tài khoản chi tiết