Hướng dẫn xem thông tin chứng khoán trên web myhsc

Tại màn hình chính, khách hàng chọn Thông tin chứng khoán (F3)

Hướng dẫn xem thông tin chứng khoán trên MYHSC

 

Khách hàng nhập Mã chứng khoán

Cách xem thông tin chứng khoán

 

Thông tin cổ phiếu bao gồm các phần chính:

• Bảng giá khớp lệnh gồm 3 mức giá chào mua và chào bán tốt nhất; thông tin về giá tham chiếu, giá trần, giá sàn, giá mở cửa, giá trung binh, khối lượng và giá trị giao dịch.

Thông tin chứng khoán

 

• Đồ thị biến động giá khớp lệnh trong ngày

Đồ thị biến động giá khớp lệnh trong ngày

 

• Chi tiết khớp lệnh trong ngày

Chi tiết khớp lệnh trong ngày

 

• Thống kê khối lượng khớp theo từng mức giá

Thống kê khối lượng khớp theo từng mức giá

 

• Thông tin cơ bản của cổ phiếu

Thông tin cơ bản của cổ phiếu