Hướng dẫn xem tổng quan danh mục trên web myhsc

Tại màn hình chính, khách hàng chọn ô Chuyển trang ô chuyển trang , sau đó chọn Danh mục.

Hướng dẫn xem tổng quan danh mục trên MYHSC

 

Khách hàng có thể xem được Tổng quan về Tài khoản Cổ phiếu và Tài khoản Phái sinh; gồm: Tổng giá trị tài sản, Thay đổi trong ngày và % thay đổi trong ngày.

Để xem chi tiết thay đổi trong ngày, khách hàng ấn vào mũi tên cạnh tài khoản cần xem.

Tổng quan danh mục

HD xem tổng quan danh mục trên MYHSC