Hướng dẫn chuyển khoản trực tuyến trên HSC Trade

 

 

1. Chuyển khoản trực tuyến

Để chuyển khoản trực tuyến trên HSC Trade, khách hàng làm theo các bước sau:

Bước 1: Để thực hiện chuyển khoản trực tuyến, khách hàng vào mục Chuyển trang và chọn CK Trực tuyến.

Bước 2: Chuyển tiền trực tuyến

♦ TH1: Chuyển tiền từ Tài khoản cơ sở -> Tài khoản ngân hàng

Khách hàng chọn tài khoản ngân hàng cần chuyển, nhập số tiền và nội dung chuyển tiền, sau đó nhọn Xác nhận.

 

♦ TH2: Chuyển tiền từ Tài khoản cơ sở → Tài khoản phái sinh

Bằng cách lựa chọn ngân hàng thụ hưởng (HSC_PS), nhập số tiền và nội dung chuyển tiền, sau đó nhấn Xác nhận.

 

♦ TH3: Chuyển tiền từ tài khoản phái sinh → Tài khoản cơ sở

- Khách hàng thực hiện chuyển đổi từ tài khoản cơ sở -> tài khoản phái sinh bằng cách click vào số tài khoản ở góc trái phía dưới màn hình sau đó chọn tài khoản phái sinh (ký hiệu bằng chữ F).

- Bằng cách lựa chọn ngân hàng thụ hưởng (HSC_CS), nhập số tiền và nội dung chuyển tiền, sau đó nhấn Xác nhận.

 

hướng dẫn chuyển tiền trực tuyến trên HSC Trade.png

 

Bước 3: Sau khi thông tin chuyển khoản được chấp nhận, hệ thống sẽ tự động gửi SMS thông báo Mã xác nhận OTP đến điện thoại di động của khách hàng.

Lưu ý: Mã xác nhận giao dịch chỉ có giá trị trong vòng 3 phút. Nếu quá thời gian, mã xác nhận được nhập vào hệ thống sẽ báo không hợp lệ. Khách hàng có thể quay lại bước 1 để lấy Mã xác nhận giao dịch mới.

Bước 4: Khách hàng nhập mã xác nhận giao dịch OTP vào hệ thống. Chọn Chuyển khoản.

Bước 5: Hệ thống sẽ thông báo yêu cầu chuyển khoản đã được ghi nhận nếu Mã xác nhận giao dịch hợp lệ.

>> Xem thêm: Hướng dẫn đặt lệnh và giao dịch phái sinh hợp đồng tương lai trên HSC Trade