Hướng dẫn chuyển tiền từ tài khoản phái sinh sang tài khoản cơ sở

 

Các bước chuyển tiền từ TKPS sang TKCS trên HSC WinnerTrade 

Khi số dư ký quỹ vượt ngưỡng ký quỹ ban đầu, khách hàng có thể rút phần vốn ký quỹ ra khỏi tài khoản phái sinh và chuyển sang tài khoản chứng khoán cơ sở. Để thực hiện chuyển tiền từ tài khoản phái sinh sang tài khoản cơ sở, khách hàng làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Khách hàng truy cập vào menu Tài khoản, chọn CK Trực Tuyến.

Hướng dẫn chuyển tiền từ tài khoản phái sinh sang tài khoản cơ sở trên HSC WinnerTrade

 

Bước 2: Nhập số tiền cần rút

Lưu ý: Số tiền cần rút phải lớn hơn 500,000 VND và nhỏ hơn số tiền tối đa được rút trong ngày.

 

Bước 3: Khách hàng chọn chuyển ra tài khoản cơ sở và click vào mục Thêm.

Chuyển tiền từ tài khoản phái sinh sang tài khoản cơ sở trên HSC WinnerTrade

Hướng dẫn chuyển tiền từ TKPS sang TKCS trên HSC WinnerTrade

 

Bước 4: Để chuyển tiền, hệ thống cần mật khẩu xác thực được gửi qua tin nhắn SMS. Để nhận mật khẩu, khách hàng nhấn Gửi mật khẩu đến Khách hàng.

chuyển tiền từ tkps sang tkcs trên phần mềm HSC WinnerTrade

 

Bước 5: Sau khi nhận mật khẩu, khách hàng nhập vào ô Mật khẩu và nhấn Xác thực Mật khẩu để hoàn tất quá trình chuyển tiền.

xác nhận mật khẩu chuyển tiền từ TKCS sang TKPS trên HSC WinnerTrade

Sau khi thực hiện các thao tác thành công, số tiền được chuyển từ tài khoản phái sinh sang tài khoản cơ sở sẽ hiện lên bảng thống kê lệnh chuyển tiền.  

 

>> Xem thêm: Quản lý tài khoản giao dịch Phái sinh Hợp đồng tương lai