Hướng dẫn đăng nhập và thay đổi mật khẩu trên HSC WinnerTrade

 

 

1. Hướng dẫn đăng nhập HSC WinnerTrade

Chi tiết các bước hướng dẫn đăng nhập phần mềm HSC WinnerTrade:

Bước 1: Để mở phần mềm HSC WinnerTrade, khách hàng nhấp đúp chuột vào biểu tượng HSC WinnerTrade trên màn hình máy tính.

Bước 2: Giao diện đăng nhập mở ra, khách hàng nhập mã đăng nhập (User) và mật khẩu (Password), sau đó chọn vào chấp nhận đăng nhập (Accept Login).

• Ở giao diện này, khách hàng có thể lựa chọn ngôn ngữ hiển thị (Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh)

 

Hướng dẫn đăng nhập phần mềm HSC WinnerTrade

 

Bước 3: Trong lần dùng đầu tiền, khách hàng chọn vào menu Người dùng, nhấn Tải lại Desktop. Sau đó lựa chọn Desktop Công ty. Tất cả các cửa sổ cẩn thiết cho khách hàng thực hiện giao dịch chứng khoán phái sinh sẽ hiện lên tại đây.

 

2. Thay đổi mật khẩu trên HSC WinnerTrade

Chi tiết hướng dẫn thay đổi mật khẩu giao dịch:

Bước 1: Khi đăng nhập vào HSC WinnerTrade lần đầu, hệ thống sẽ mở màn hình thông báo đổi mật khẩu. Khách hàng cũng có thể chọn Thay đổi mật mã tại menu Người dùng. Cửa sổ đổi mật khẩu sẽ xuất hiện.

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu phần mềm HSC Winnertrade

Bước 2: Khách hàng nhập mật khẩu cũ, mật khẩu mới và nhập lại mật khẩu mới một lần nữa để xác nhận.

Bước 3: Chọn Xác nhận để tiến hành thay đổi mật khẩu.

 

3. Hướng dẫn đăng xuất HSC WinnerTrade

Tại màn hình HSC WinnerTrade, khách hàng vào mục Người dùng (User), chọn Đăng xuất (Logout) để thoát khỏi tài khoản hiện tại.

 

>> Xem thêm: Hướng dẫn cài đặt cấu hình hiển thị trên HSC WinnerTrade