Hướng dẫn đặt lệnh Bull & Bear

1. Ý nghĩa và thao tác đặt lệnh

Lệnh Bull & Bear là một tổ hợp lệnh bao gồm: (1) 1 lệnh giới hạn Mua/Bán, (2) 1 lệnh giới hạn để tất toán vị thế mở ở mức giá kỳ vọng, và (3) 1 lệnh dừng cắt lỗ. Giá trị mức cắt lỗ hay sinh lời kỳ vọng được thiết lập dựa trên chênh lệch tuyệt đối so với mức giá của lệnh giới hạn (mục Profit và Loss). Sổ lệnh sẽ thể hiện một lệnh giới hạn đã được gửi vào sở giao dịch chờ khớp (Outstanding). Sau khi lệnh giới hạn này được khớp, sổ lệnh sẽ hiển thị thêm hai lệnh: lệnh giới hạn này được khớp, sổ lệnh sẽ hiển thị thêm hai lệnh:

Một lệnh giới hạn để tất toán vị thế đã được gửi vào sở giao dịch chờ khớp (Outstanding). Một lệnh dừng cắt lỗ chờ kích hoạt trên hệ thống (Waiting). Nếu giá thị trường thay đổi chạm những điều kiện tất toán vị thế hoặc dừng cắt lỗ thì một trong hai lệnh sẽ được khớp hoặc kích hoạt và lệnh còn lại sẽ được hủy. Chênh lệch (spread) có chức năng tương tự để đảm bảo lệnh dừng cắt lỗ thành công trong biên độ chênh lệch đó.

Hướng dẫn đặt lệnh bull and bear trên phần mềm HSC WinnerTrade

a. Các thông tin cơ bản: kỳ hạn hợp đồng muốn giao dịch, mức giá muốn mua/bán, số lượng hợp đồng.

b. Loại lệnh điều kiện: Bull/Bear

c. Lợi: mức sinh lợi kì vọng so với giá mua/bán; Lỗ: mức cắt lỗ so với giá mua/bán, chênh lệch (spread) được dùng để đảm bảo lệnh dừng cắt lỗ được thực hiện thành công trong biên độ chênh lệch đó.

Ví dụ: Khách hàng đặt lệnh Bull & Bear gồm lệnh Short một hợp đồng đã được khớp tại mức giá 900 (Completed). Mức chốt lời kỳ vọng (mục Profit) được đặt ở 10 điểm và mức cắt lỗ (mục Loss) được đặt ở 5 điểm.

Sổ lệnh sẽ thể hiện một lệnh dừng cắt lỗ chờ kích hoạt trên hệ thống (Waiting) tại mức giá 905 và một lệnh giới hạn tất toán vị thế được gửi vào sở giao dịch (Outstanding) chờ khớp tại mức giá 890.

Nếu giá tăng lên mức 905, lệnh dừng cắt lỗ trên hệ thống tại mức giá 905 sẽ được kích hoạt và lệnh giới hạn tại mức giá 890 tại sở giao dịch sẽ được hủy. Nếu giá giảm xuống mức 890, lệnh giới hạn mua để tất toán vị thế tại sở giao dịch sẽ được khớp và lệnh dừng mua cắt lỗ trên hệ thống sẽ được hủy.

 

2. Minh họa thực tế

• Giá thị trường hiện tại: 825

• Lệnh OCO  chờ long lại 820, stoploss 815, target 830

minh họa thực tế lệnh bull and bear

 

>> Xem thêm: Hướng dẫn đặt lệnh If Done Stop