Hướng dẫn đặt lệnh If Done Gain

1. Ý nghĩa và thao tác đặt lệnh

Lệnh If Done Gain bao gồm một lệnh giới hạn Mua/Bán và một lệnh giới hạn mục tiêu cho vị thế đó được thiết lập, đây là ngưỡng mục tiêu kỳ vọng so với giá mua/bán. Lệnh giới hạn chốt lời được gửi vào sở giao dịch chờ khớp. Khác biệt so với lệnh If Done Stop là chỉ thiết lập thông số chốt lời chứ không có thông số cắt lỗ và spread.

Hướng dẫn đặt lệnh if done gain trên phần mềm HSC WinnerTrade

a. Các thông tin cơ bản: kỳ hạn hợp đồng muốn giao dịch, mức giá muốn mua/bán, số lượng hợp đồng.

b. Loại lệnh điều kiện: If Done Gain

c. Lời: mức chốt lời kì vọng so với giá mua/bán, chênh lệch (spread) được dùng để đảm bảo lệnh dừng cắt lỗ được thực hiện thành công trong biên độ chênh lệch đó.

Ví dụ: Khách hàng đặt lệnh giới hạn Long (Mua) tại mức giá 830 và thiết lập mức chốt lời là 10 điểm. Khi lệnh giới hạn bán được khớp, một lệnh giới hạn mua để tất toán vị thế tại 840 sẽ được gửi vào sở giao dịch để chờ khớp (Outstanding) tại mức lợi nhuận kỳ vọng.

 

2. Minh họa thực tế

• Giá thị trường hiện tại: 835

• Lệnh Long If done gain tại 830, mức lãi kỳ vọng 10 điểm

minh họa thực tế lệnh if done gain

 

>> Xem thêm: Hướng dẫn đặt lệnh If Done Stop