Hướng dẫn đặt lệnh If Done Stop

1. Ý nghĩa và thao tác đặt lệnh

Lệnh If Done Stop bao gồm một lệnh giới hạn Mua/Bán và một lệnh cắt lỗ được thiết lập trước, đây là ngưỡng mà bạn sẽ chấp nhận cắt lỗ nếu giá chạm tới. Lệnh dừng cắt lỗ là lệnh chờ kích hoạt trên hệ thống. Chênh lệch (spread) có chức năng tương tự để đảm bảo lệnh dừng cắt lỗ thành công trong biên độ chênh lệch đó. Khác với lệnh Bull/Bear thì lệnh If Done Stop chỉ có thông số là lỗ chứ không có cả lãi và lỗ như Bull/Bear.

lệnh If done stop

a. Các thông tin cơ bản: kỳ hạn hợp đồng muốn giao dịch, mức giá muốn mua/bán, số lượng hợp đồng.

b. Loại lệnh điều kiện: If Done Stop

c. Lỗ: mức cắt lỗ so với giá mua/bán, chênh lệch (spread) được dùng để đảm bảo lệnh dừng cắt lỗ được thực hiện thành công trong biên độ chênh lệch đó.

Ví dụ: Khách hàng đặt lệnh Long tại mức giá 830 và thiết lập mức cắt lỗ là 5 điểm (mục Loss). Khi lệnh giới hạn bán được khớp, sổ lệnh sẽ thể hiện một lệnh dừng cắt lỗ chờ kích hoạt trên hệ thống (Waiting) tại mức giá 825 để thực hiện mức lỗ tự động. Trường hợp khi thị trường biến động mạnh thì spread = 1 có thể giúp chúng ta đóng vị thế ở mức giá từ 894-895.

 

2. Minh họa thực tế

• Giá thị trường hiện tại: 835

• Lệnh Long If done stop tại 825, mức lỗ 5 điểm

minh họa thực tế lệnh if done stop

 

>> Xem thêm: Hướng dẫn đặt lệnh If Done Gain