Hướng dẫn đặt lệnh OCO (One Cancel Others)

1. Ý nghĩa và thao tác đặt lệnh

Lệnh OCO (One Cancel Others) thường được sử dụng đi kèm với một vị thế đang mở. Lệnh OCO là kết hợp của hai lệnh, lệnh dừng cắt lỗ và lệnh giới hạn để đóng vị thế tại mức giá kỳ vọng. Tức là đồng thời đưa ra giá mục tiêu và mức giá cắt lỗ khi thực hiện vị thế.

Sổ lệnh sẽ thể hiện hai lệnh: một lệnh giới hạn đã được gửi vào sở giao dịch chờ khớp (Outstanding) và một lệnh dừng cắt lỗ được thể hiện là lệnh chờ kích hoạt trên hệ thống (Waiting). Khi một trong hai lệnh khớp hoàn toàn, lệnh còn lại sẽ tự động hủy.

Ví dụ: Khách hàng đang giữ vị thế bán (Short) một hợp đồng tại mức giá 900. Khách hàng kỳ vọng chốt lời tại giá 890 và trong kịch bản xấu thì cắt lỗ ở mức giá vượt quá 905.

Lệnh OCO trên sổ lệnh sẽ bao gồm một lệnh dừng mua cắt lỗ chờ kích hoạt trên hệ thống (Waiting) tại mức giá 905 và một lệnh chờ giá mục tiêu 890 đã được gửi vào sở giao dịch chờ khớp (Outstanding).

Lệnh OCO

a. Các thông tin cơ bản: kỳ hạn hợp đồng muốn giao dịch, mức giá yêu cầu (cũng chính là giá mục tiêu), số lượng hợp đồng.

b. Loại lệnh điều kiện: OCO

c. Giá dừng (stop-loss), chênh lệch (spread) so với điểm stop.Chênh lệch (spread) trong lệnh OCO cũng có chức năng tương tự như lệnh Trailing Stop và được dùng để đảm bảo lệnh dừng cắt lỗ được thực hiện thành công trong biên độ chênh lệch đó.

Nếu giá thị trường tăng lên 905, lệnh cắt lỗ trên hệ thống sẽ được kích hoạt tại mức giá 905 và lệnh giá mục tiêu tại mức giá 890 tại sở giao dịch sẽ được hủy.

 

2. Minh họa thực tế

• Vị thế đang giữ: Vị thế Long

• Giá thị trường hiện tại: 835

• Lệnh OCO với stop = 830, target = 850

minh họa thực tế lệnh OCO

 

>> Xem thêm: Hướng dẫn đặt lệnh Bull & Bear