Hướng dẫn đặt lệnh Trailing Stop

1. Ý nghĩa và thao tác đặt lệnh Trailing Stop

Lệnh Trailing Stop thường được sử dụng đi kèm với một vị thế đang mở, với vai trò là một lệnh dừng cắt lỗ với giá kích hoạt được điều chỉnh tự động theo bước nhảy (step) đã được xác lập trước. Chức năng này cho phép lệnh Trailing Stop cập nhật giá kích hoạt của lệnh dừng cắt lỗ theo gần giá thị trường khi giá thị trường đang đi cùng chiều với chiều giao dịch.

Sổ lệnh sẽ thể hiện lệnh Trailing Stop là lệnh chờ kích hoạt (Waiting). Khi giá thị trường biến động theo chiều ngược lại, lệnh dừng cắt lỗ, với giá kích hoạt đã được cập nhật theo gần giá thị trường, sẽ đảm bảo được phần lợi nhuận. Lệnh Trailing Stop giúp khách hàng giảm tối thiểu khả năng lỗ và tiếp tục lãi từ xu hướng giá cùng chiều với chiều giao dịch.

 

Ví dụ: Lệnh sell Stop

Giá thị trường của hợp đồng đang ở mức 900, khách hàng đang giữ vị thế mua (Long) kỳ hạn tháng 11. Lệnh Trailing Stop được cài đặt với những thông số như sau: stop = 895, spread = 0, step = 2. Giá stop là giá kích hoạt ban đầu của lệnh dừng bán cắt lỗ.

Hướng dẫn đặt lệnh Trailing Stop

a. Các thông tin cơ bản: kỳ hạn hợp đồng muốn giao dịch (cũng chính là giá trailing stop), mức giá yêu cầu, số lượng hợp đồng.

b. Loại lệnh điều kiện: Trailing Stop.

c. Giá dừng để bán, chênh lệch (spread) so với điểm stop, bước giá so với giá thị trường (Step).

Sau đó, nếu chỉ số tiếp tục xu hướng tăng thì chúng ta tiếp tục nắm giữ vị thế Long này. Trường hợp giá giảm trở lại bên dưới điểm Stop (cách giá thị trường 2 bước giá) thì hệ thống sẽ tự động đóng vị thế Long. Chẳng hạn giá tăng từ 900 lên 905, khi đó ngưỡng stop là 903, nếu sau đó giá giảm lại thủng ngưỡng stop 903 thì vị thế Long sẽ tự động được đóng.

 

Ví dụ: Lệnh sell Stop với Spread

Khi giá thị trường biến động mạnh, khách hàng có thể không thực hiện được lệnh dừng cắt lỗ ngay cả khi mức giá dừng cắt lỗ đã được cài đặt. Trong trường hợp đó, độ chênh lệch (spread) được cài đặt để đảm bảo cắt lỗ thành công trong biên độ chênh lệch đó. Trong trường hợp giá biến động quá mạnh, lệnh dừng cắt lỗ sẽ trở thành lệnh giới hạn chờ ở mức giá cắt lỗ đã được cài đặt.

lệnh sell stop với spread

Nếu độ chênh lệch cho lệnh dừng cắt lỗ cho ví dụ trên là 0.5, mức dừng cắt lỗ được kích hoạt tại mức giá 895 nhưng lệnh bán sẽ được kích hoạt ở mức giá 895 – 0.5 = 894.5. Khi giá thay đổi đột ngột từ 895 xuống 894.5, lệnh bán sẽ được thực hiện tại các mức giá từ 895 xuống mức 894.5. Từ vùng giá 894.5-895 nếu có khối lượng chờ bán đủ thì sẽ khớp ở mức giá đó.

 

2. Minh họa thực tế

• Thị thế đang giữ: Vị thế Long

• Giá thị trường: 832

• Lệnh sell stop = 830, spread = 0, step = 2

ví dụ minh họa lệnh trailing stop

 

>> Xem thêm: Hướng dẫn đặt lệnh OCO (One Cancel Others)