Hướng dẫn đặt lệnh và giao dịch phái sinh HĐTL trên HSC iTrade

1. Mở vị thế trên HSC iTrade

 

 

Để mở vị thế giao dịch với hợp đồng tương lai trên phần mềm trực tuyến HSC iTrade, khách hàng làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Khách hàng vào menu Giao dịch cổ phiếu, chọn Phiếu lệnh.

Bước 2: Tại đây, hiện ra hai loại tài khoản:  tài khoản cơ sở tài khoản phái sinh (ký hiệu bằng chữ F). Khách hàng nhấp vào Tài khoản phái sinh.

Bước 3: Khách hàng nhập mã hợp đồng cần giao dịch vào ô mã trong cửa số phiếu lệnh.

Bước 4: Chọn loại lệnh cần đặt, nhập giá và số lượng muốn đặt.

Bước 5: Nhấn Mua để đặt lệnh mở vị thế và chọn Xác nhận (Mua).

Hệ thống HSC iTrade sẽ thông báo sau khi khách hàng thực hiện đặt lệnh thành công.

 

2. Đóng vị thế trên HSC iTrade

 

 

Để đóng vị thế đang sở hữu trên phần mềm trực tuyến HSC iTrade, khách hàng làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Khách hàng vào menu Giao dịch cổ phiếu, chọn Phiếu lệnh.

Bước 2: Tại đây, hiện ra hai loại tài khoản: tài khoản cơ sở tài khoản phái sinh (ký hiệu bằng chữ F). Khách hàng nhấp vào Tài khoản phái sinh.

Bước 3: Khách hàng nhập mã hợp đồng cần giao dịch vào ô mã trong cửa số phiếu lệnh.

Bước 4: Chọn loại lệnh cần đặt, nhập giá và số lượng muốn đặt.

Bước 5: Nhấn Bán để đặt lệnh đóng vị thế và chọn Xác nhận (Bán).

Hệ thống HSC iTrade sẽ thông báo sau khi khách hàng thực hiện đặt lệnh thành công.

 

>> Xem thêm: Hướng dẫn kiểm tra vị thế trên HSC iTrade