Hướng dẫn đặt lệnh và giao dịch Phái sinh HĐTL trên HSC Trade

1. Mở vị thế trên HSC Trade

 

 

Để mở vị thế với các hợp đồng tương lai với ứng dụng HSC Trade, khách hàng làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Tại giao diện chính của phần mềm, khách hàng bấm vào biểu tượng tìm kiếm và chọn Thẻ HĐ tương lai nằm tại thanh công cụ giữa màn hình.

Bước 2: Danh sách các hợp đồng đang được giao dịch sẽ hiện ra. Tại đây, khách hàng gõ mã hợp đồng cần giao dịch.

Bước 3: Khách hàng bấm vào hộp thoại giá mua ở góc phải phía trên màn hình.

Bước 4: Tại phiếu lệnh mua, khách hàng nhập số lượng và giá muốn đặt, sau đó chọn loại lệnh cần mua. Khách hàng có thể sử dụng giá mua ở thao tác hiện phiếu lệnh hoặc sửa lệnh giá mua mong muốn.

Bước 5: Nhấn Mua để đặt lệnh mở vị thế và chọn Xác nhận (Mua).

Hệ thống HSC Trade sẽ thông báo sau khi khách hàng thực hiện đặt lệnh thành công.

 

2. Đóng vị thế trên HSC Trade

 

 

Để đóng vị thế đang sở hữu với ứng dụng HSC Trade, khách hàng làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Tại giao diện chính của phần mềm, khách hàng bấm vào biểu tượng tìm kiếm và chọn Thẻ HĐ tương lai nằm tại thanh công cụ giữa màn hình.

Bước 2: Danh sách các hợp đồng đang được giao dịch sẽ hiện ra. Tại đây, khách hàng gõ mã hợp đồng cần giao dịch.

Bước 3: Khách hàng bấm vào hộp thoại giá bán ở góc phải phía trên màn hình.

Bước 4: Tại phiếu lệnh bán, khách hàng nhập số lượng và giá muốn đặt, sau đó chọn loại lệnh cần bán. Khách hàng có thể sử dụng giá bán ở thao tác hiện phiếu lệnh hoặc sửa lệnh giá bán mong muốn.

Bước 5: Nhấn Bán để đặt lệnh đóng vị thế và chọn Xác nhận (Bán).

Hệ thống HSC Trade sẽ thông báo sau khi khách hàng thực hiện đặt lệnh thành công.

 

>> Xem thêm: Hướng dẫn kiểm tra số dư tiền trên HSC Trade