Hướng dẫn đặt lệnh và giao dịch Phái sinh HĐTL

1. Mở vị thế trên WinnerTrade

 

Để mở vị thế long hay short với các Hợp Đồng Tương Lai trên HSC Winner Trade, khách hàng làm theo các bước hướng dẫn sau đây:

 

1.1 Mở vị thế long

Chi tiết hướng dẫn các bước mở vị thế long trên HSC WinnerTrade:

Bước 1: Khách hàng gõ mã hợp đồng cần giao dịch vào ô mã trong cửa sổ phiếu lệnh.

Bước 2: Chọn loại lệnh cần đặt với hợp đồng cần giao dịch. Nếu là lệnh LO, khách hàng nhập giá và khối lượng muốn đặt.

Bước 3: Nhấn Mua để đặt lệnh mở vị thế long.

mở vị thế long trên HSC WinnerTrade

 

1.2 Mở vị thế short

Chi tiết hướng dẫn các bước mở vị thế short trên HSC WinnerTrade:

Bước 1: Khách hàng gõ mã hợp đồng cần giao dịch vào ô mã trong cửa sổ phiếu lệnh.

Bước 2: Chọn loại lệnh cần đặt với hợp đồng cần giao dịch. Nếu là lệnh LO, khách hàng nhập giá và khối lượng muốn đặt.

Bước 3: Nhấn Bán để đặt lệnh mở vị thế short.

mở vị thế short trên HSC WinnerTrade

 

2. Đóng vị thế trên WinnerTrade

 

• Các vị thế khách hàng đang nắm giữ sẽ được hiển thị trong phần Thông tin khách hàng như trên màn hình ứng dụng WinnerTrade.

• Để đóng các vị thế đang có, khách hàng có thể thực hiện long hoặc short các vị thế ngược với vị thế đang nắm giữ để bù trừ các vị thế bằng cách đặt lệnh trên phiếu lệnh.

Chi tiết các bước hướng dẫn để đóng vị thế đang sở hữu:

Bước 1: Nhấp đúp chuột vào vị trí hiển thị vị thế đang có, hệ thống sẽ tự động xuất hiện cửa sổ thực hiện vị thế ngược chiều.

Bước 2: Khách hàng có thể nhập lại giá và khối lượng, hoặc giữ nguyên mức giá có thể thực hiện ngay trên thị trường.

Bước 3: Nhấn Buy hoặc Sell tùy vào vị thế đang nắm giữ để thực hiện đóng vị thế.

đóng vị thế trên HSC Winner Trade.png

 

>> Xem thêm: Hướng dẫn xem lịch sử đặt lệnh, sửa lệnh và hủy lệnh trên WinnerTrade