Hướng dẫn kiểm tra số dư tiền trên HSC iTrade

 

 

Các bước kiểm tra số dư tiền trên phần mềm HSC iTrade

Bước 1: Khách hàng vào menu Tài khoản, chọn Số dư tiền.

Bước 2: Tại đây, hiện ra hai loại tài khoản: ① tài khoản cơ sở và ② tài khoản phái sinh (ký hiệu bằng chữ F). Khách hàng nhấp vào Tài khoản phái sinh.

Bước 3: Trong mục Số dư tiền, khách hàng sẽ thấy 3 thông tin chính bao gồm:

Sức mua

Số dư ký quỹ

Số dư tiền

 

>> Xem thêm: Hướng dẫn đặt lệnh và giao dịch phái sinh hợp đồng tương lai trên HSC iTrade