Hướng dẫn kiểm tra thông tin và tình trạng tài khoản trên HSC iTrade

 

Các bước kiểm tra thông tin và tình trạng tài khoản trên phần mềm HSC iTrade

Bước 1: Khách hàng vào menu Tài khoản, sau đó chọn Thông tin khách hàng.

Bước 2: Tại đây, hiện ra hai loại tài khoản:  tài khoản cơ sở tài khoản phái sinh (ký hiệu bằng chữ F). Khách hàng nhấp vào Tài khoản phái sinh.

Bước 3: Khách hàng sẽ nhìn thấy 2 loại thông tin là: Thông tin khách hàng và thông tin tài khoản

► Thông tin khách hàng bao gồm:

• Họ tên

• Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu, nơi cấp, ngày cấp

• Thông tin liên lạc: Địa chỉ, số di động, địa chỉ email

► Thông tin tài khoản bao gồm:

• Số tài khoản

• Mã nhân viên quản lý

• Số điện thoại

• Loại tài khoản

 

>> Xem thêm: Hướng dẫn kiểm tra vị thế trên HSC iTrade