Hướng dẫn kiểm tra thông tin và tình trạng tài khoản trên HSC Trade

 

1. Xem thông tin giao dịch hợp đồng tương lai trên HSC Trade

Bước 1: Tại giao diện chính của phần mềm, khách hàng bấm vào biểu tượng tìm kiếm và chọn Thẻ HĐ tương lai nằm tại thanh công cụ giữa màn hình.

Bước 2: Danh sách các hợp đồng đang được giao dịch sẽ hiện ra. Tại đây, khách hàng chọn loại hợp đồng muốn giao dịch.

Bước 3: Cửa sổ thông tin giao dịch của hợp đồng hiện ra bao gồm các nội dung sau:

 

Mục Diễn giải
Mở cửa Giá mở cửa
Cao/Thấp Giá cao nhất, thấp nhất trong ngày
GTC Giá tham chiến
Trần/Sàn Giá trần, giá sàn
Khối lượng Khối lượng giao dịch tạm tính
Giá trị Giá trị giao dịch
KL Mở Khối lượng hợp đồng mở qua đêm 
% TĐ KL Mở % thay đổi khối lượng mở
Đáo hạn Ngày đáo hạn 
Ngày giao dịch đầu tiên Ngày giao dịch hợp đồng đầu tiên

 

Cửa số phía dưới là biểu đồ giá đang giao dịch trong ngày của hợp đồng này. Biểu đồ thể hiện biến động giá giao dịch của hợp đồng từ 8:30 sáng đến 2:30 chiều cùng ngày.

 

2. Kiểm tra tình trạng tài khoản trên HSC Trade

Bước 1: Khách hàng bấm vào mục Chuyển trang, chọn Sổ lệnh.

Bước 2: Sau khi bấm vào Sổ lệnh, một màn hình mới sẽ hiện ra cho thấy tình trạng của các lệnh giao dịch khách hàng đã thực hiện.

Trong đó, thông tin về thực hiện lệnh với tên hợp đồngtrạng thái giao dịch sẽ được thống kê lại.

 

>> Xem thêm: Hướng dẫn kiểm tra vị thế trên HSC Trade