Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán phái sinh

Quý khách trước khi đầu tư Chứng khoán phái sinh cần mở tài khoản Phái sinh

Trường hợp Quý khách chưa có tài khoản Cổ phiếu tại HSC:

Bước 1: Đăng ký mở tài khoản trực tuyến tại đây

Bước 2: Chuyển tiền vào tài khoản Phái sinh để kích hoạt giao dịch Phái sinh tại đây 

Bước 3: Hoàn tất hồ sơ mở tài khoản bản gốc theo hướng dẫn tại đây 

Trường hợp Quý khách đã có tài khoản Cổ phiếu tại HSC:

Bước 1: Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn ký hợp đồng mở tài khoản Phái sinh:

- Điện thoại: 028 38233298 phím 0

- Email: Support@hsc.com.vn

Bước 2: Thực hiện chuyển tiền giao dịch Phái sinh tại đây