Hướng dẫn rút/chuyển tiền từ tài khoản phái sinh

Sau khi nộp tiền vào tài khoản phái sinh, nhiều khách hàng băn khoăn về vấn đề làm thế nào để rút tiền khi có nhu cầu.

Khách hàng có thể rút tiền từ tài khoản phái sinh bằng ba cách:

I. RÚT TIỀN MẶT TẠI QUẦY GIAO DỊCH CỦA HSC

Khách hàng mang CMND hoặc Thẻ căn cước còn hạn sử dụng đến các Phòng giao dịch của HSC tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và làm theo hướng dẫn của nhân viên dịch vụ HSC. Khách hàng xem địa chỉ các PGD của HSC tại đây.

Lưu ý:

• Chỉ có chủ tài khoản hoặc người được ủy quyền rút/ chuyển tiền hợp pháp trên tài khoản phái sinh mới được phép rút/ chuyển tiền từ tài khoản phái sinh.

• Số tiền tối đa có thể rút: Ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày giao dịch, khách hàng đều có thể thực hiện lệnh rút tiền trên Phần Ký Quỹ Còn Dư (Excess Equity).

 

II. CHUYỂN KHOẢN RA NGÂN HÀNG TẠI QUẦY GIAO DỊCH CỦA HSC

Khách hàng mang CMND hoặc Thẻ căn cước còn hạn sử dụng đến các Phòng giao dịch của HSC tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và làm theo hướng dẫn của nhân viên dịch vụ HSC. Khách hàng xem địa chỉ các PGD của HSC tại đây.

• Yêu cầu: Khách hàng phải ghi rõ Số tài khoản ngân hàng, Họ tên chủ tài khoản và Chi nhánh ngân hàng cần chuyển đến.

Phí chuyển khoản tùy theo Số tiền chuyển đi và Ngân hàng nơi khách hàng chuyển đến. Khách hàng có thể lựa chọn hình thức thu phí trong (trừ vào số tiền nhận được tại ngân hàng) hoặc thu phí ngoài (trừ vào tài khoản chứng khoán của khách hàng).

 

III. CHUYỂN KHOẢN TRỰC TUYẾN (PHẢI ĐĂNG KÝ OCT)

Dịch vụ Chuyển tiền trực tuyến OCT phái sinh là dịch vụ cho phép khách hàng trong nước chuyển tiền từ tài khoản phái sinh về tài khoản chứng khoán của chính chủ tài khoản tại HSC thông qua cổng giao dịch trực tuyến HSC iTrade/ HSC Trade/ HSC WinnerTrade mà không cần đến trực tiếp HSC để thực hiện giao dịch chuyển khoản.

>> Đăng ký sử dụng dịch vụ chuyển tiền trực tuyến OCT miễn phí theo hướng dẫn tại đây: Hướng dẫn đăng ký dịch vụ chuyển tiền trực tuyến OCT

 

1. Đối tượng áp dụng

- Khách hàng cá nhân trong nước

- Khách hàng tổ chức trong nước

- Khách hàng có sử dụng điện thoại di động nhận Mã xác nhận giao dịch giao dịch (OTP) qua SMS cho mỗi lần thực hiện giao dịch chuyển khoản.

 

2 . Định nghĩa

OTP (One Time Password) là mật khẩu chỉ phát sinh ngẫu nhiên do HSC cung cấp cho Quý khách qua SMS đến điện thoại di động mà Quý khách đã đăng ký với HSC khi thực hiện thanh toán qua OCT phái sinh. OTP chỉ có giá trị sử dụng một lần và trong một khoảng thời gian xác định là 03 phút.

 

3. Hướng dẫn các bước thực hiện

Bước 1: Chuyển tiền từ tài khoản phái sinh về tài khoản cơ sở với phần mềm HSC iTrade/ HSC Trade/ HSC WinnerTrade

► Xem hướng dẫn chuyển tiền từ TKPS → TKCS trên HSC iTrade: 

Hướng dẫn chuyển tiền trực tuyến trên HSC iTrade

► Xem hướng dẫn chuyển tiền từ TKPS → TKCS trên HSC Trade:

Hướng dẫn chuyển tiền trực tuyến trên HSC Trade

► Xem hướng dẫn chuyển tiền từ TKPS → TKCS trên HSC WinnerTrade:

Hướng dẫn chuyển tiền từ tài khoản phái sinh sang tài khoản cơ sở trên HSC WinnerTrade

 

Bước 2: Rút tiền từ tài khoản cơ sở ra ngoài theo hướng dẫn sau:

Hướng dẫn rút/chuyển tiền từ tài khoản giao dịch chứng khoán


4. Thời gian giao dịch chuyển khoản

Quý khách có thể gửi lệnh chuyển khoản tiền từ 08h00 ngày hôm trước đến 16h45 của ngày hiện tại.

 

5. Một số quy định chung

• Người thụ hưởng là người sở hữu tài khoản chứng khoán chính chủ tại HSC.

• Hạn mức chuyển khoản tối đa trong ngày: Không giới hạn.

• Hạn mức chuyển khoản tối thiểu một lần: 500.000 đồng.

• Số lần tối đa được chuyển trong ngày: không giới hạn.

• Số tiền tối đa được chuyển là số tiền nhỏ nhất giữa Tiền ký quỹ còn dư (Excess Equity) và [Số dư ký quỹ (Equity Balance) - Số tiền ký quỹ tối thiểu]. Trong đó Số tiền ký quỹ tối thiểu hiện tại được HSC quy định là 15 triệu đồng và có thể thay đổi theo từng thời kỳ.