Hướng dẫn rút tiền từ tài khoản phái sinh

1. Đăng ký dịch vụ

Quý khách chưa đăng ký dịch vụ chuyển tiền trực tuyến, vui lòng đem theo CMND/CCCD bản gốc, còn hiệu lực đến Trung tâm dịch vụ khách hàng HSC để đăng ký

Mỗi tài khoản được đăng ký tối đa chuyển đến 03 tài khoản của chính Quý khách mở tại các ngân hàng theo danh sách sau đây.

2. Danh sách ngân hàng được đăng ký

3. Hạn mức chuyển tiền

  • Hạn mức 1: 500,000,000 đồng/ngày
  • Hạn mức 2: 1,000,000,000 đồng/ngày
  • Hạn mức 3: 5,000,000,000 đồng/ngày

Quý khách hàng sẽ được cấp hạn mức 500 triệu đồng/ ngày ngay khi hoàn tất hợp đồng và kích hoạt tài khoản.

Để thay đổi hạn mức chuyển tiền trên tài khoản của Quý khách, vui lòng đem theo CMND/CCCD bản gốc còn hiệu lực đến Trung tâm dịch vụ Khách hàng HSC để được hỗ trợ.

4. Hướng dẫn chuyển tiền

Từ nền tảng https://my.hsc.com.vn/

Bước 1: Đăng nhập myhsc

Bước 2: Ở góc trên bên trái màn hình, chọn dịch vụ Chuyển tiền

Bước 3: Chọn Rút tiền, sau đó nhập các thông tin

Đến tài khoản: chọn một trong số các tài khoản chuyển đến trong danh sách tài khoản ngân hàng đã đăng ký với HSC- tên chủ tài khoản sẽ hiển thị tương ứng

Số tiền: Số tiền Quý khách cần chuyển

Vui lòng kiểm tra số tiền tối đa có thể chuyển và Số tiền chuyển không bị tính lãi để có quyết định phù hợp

Nội dung (nếu có)

* Trường hợp số tiền chuyển bị tính lãi, hệ thống sẽ hiển thị bảng Xác nhận thông tin chuyển tiền

Quý khách đánh dấu và nhấn Xác nhận

Sau đó nhấn Chuyển tiền

Bước 4: Kiểm tra thông tin chuyển khoản và nhập mã xác thực (OTP) do hệ thống gửi đến số điện thoại Quý khách đã đăng ký và nhấn Xác nhận

Hệ thống thông báo kết quả của lệnh giao dịch.

Từ ứng dụng myhsc (iOS/ Android)

Bước 1: Đăng nhập myhsc

Bước 2: Chọn Mở rộng, sau đó chọn Dịch vụ Chuyển tiền

Bước 3: Chọn Rút tiền và nhập các thông tin

  • Tài khoản nguồn: Chọn tài khoản Cổ Phiếu, Phái sinh, Trái phiếu muốn chuyển tiền đi
  • Tài khoản thụ hưởng: chọn một trong số các tài khoản thụ hưởng đến trong danh sách tài khoản ngân hàng đã đăng ký với HSC
  • Số tiền chuyển: Số tiền Quý khách cần chuyển.

Vui lòng kiểm tra số tiền tối đa có thể chuyển và Số tiền chuyển không bị tính lãi để có quyết định phù hợp

Nội dung (nếu có)

Trường hợp số tiền chuyển bị tính lãi, hệ thống sẽ hiển thị bảng Xác nhận thông tin chuyển tiền

Quý khách đánh dấu  và nhấn Xác nhận

Sau đó nhấn Rút tiền

Bước 4: Kiểm tra thông tin chuyển khoản và nhập mã xác thực (OTP) do hệ thống gửi đến số điện thoại Quý khách đã đăng ký và nhấn Xác nhận

Hệ thống thông báo kết quả của lệnh giao dịch.

5. Kiểm tra trạng thái lệnh chuyển tiền

Từ Dịch vụ Chuyển tiền, chọn Truy vấn

- Màn hình Đang xử lý

  • Cung cấp thông tin các lệnh chuyển khoản trực tuyến, bao gồm chuyển nội bộ và chuyển ra ngân hàng kèm trạng thái lệnh
  • Nhấn vào dấu  để hiển thị thông tin chi tiết lệnh chuyển tiền (tính năng này dành cho nền tảng web)

- Màn hình Lịch sử giao dịch

  • Cung cấp thông tin các lệnh chuyển khoản trực tuyến của ngày quá khứ
  • Hỗ trợ tìm kiếm theo tài khoản, thời gian, trạng thái giao dịch và chức năng xuất excel

6. Thời gian thực hiện

Quý khách có thể lập lệnh chuyển khoản tiền từ 20h ngày hôm trước đến 16h của ngày hiện tại. Các giao dịch chuyển khoản ra ngoài HSC sau 14h15 sẽ được HSC thực hiện vào ngày kế tiếp.

Vui lòng kiểm tra trạng thái lệnh chuyển tiền trên tài khoản giao dịch trực tuyến của Quý khách.

7. Biểu phí chuyển tiền

Theo biểu phí Ngân hàng từng thời kỳ.