Hướng dẫn sửa lệnh và hủy lệnh phái sinh trên HSC iTrade

 

1) Sửa lệnh phái sinh trên HSC iTrade

Để sửa lệnh phái sinh trên phần mềm HSC iTrade, khách hàng làm theo các bước sau đây:

B1

Khách hàng

Vào menu Giao dịch cổ phiếu, chọn Sổ lệnh
B2

Khách hàng

Nhấn Sửa lệnh
B3

Khách hàng

Nhập số lượng và giá cần sửa, nhấn Xác nhận
B4

Khách hàng

Nhấn Có và Đồng ý để hoàn tất

Bước 1: Khách hàng vào menu Giao dịch cổ phiếu, chọn Sổ lệnh để hiển thị các lệnh đã đặt.

sửa lệnh ps trên HSC iTrade


Bước 2: Tại đây để sửa lệnh, khách hàng ấn vào biểu tượng sửa lệnh bên cạnh lệnh cần sửa.

sửa lệnh HSC iTrade


Bước 3: Tại cửa sổ sửa lệnh, khách hàng tiến hành nhập số lượng và giá cần sửa, sau đó nhấn Xác nhận để sửa lệnh.

sửa lệnh phái sinh HSC iTrade


Bước 4: Nhấn để xác nhận sửa và nhấn Đồng ý để hoàn tất.


 

2) Hủy lệnh phái sinh trên HSC iTrade

Để hủy lệnh phái sinh trên phần mềm HSC iTrade, khách hàng làm theo các bước sau đây:

B1

Khách hàng

Nhấn Hủy lệnh
B2

Khách hàng

Nhấn Xác nhận
B3

Khách hàng

Nhấn Có và Đồng ý để hoàn tất

Bước 1: Để thực hiện hủy lệnh, khách hàng chọn lệnh muốn hủy, sau đó nhấn vào biểu tượng Hủy lệnh trong Sổ lệnh như hình sau:

Hủy lệnh phái sinh


 Bước 2: Màn hình Hủy hiển thị. Nhấn Xác nhận để tiếp tục.

 


Bước 3: Nhấn nút để xác nhận Hủy lệnh và nhấn Đồng ý để hoàn tất.