Hướng dẫn sửa lệnh và hủy lệnh phái sinh trên HSC Trade

1) Sửa lệnh phái sinh trên HSC Trade

Để sửa lệnh phái sinh trên phần mềm HSC Trade, khách hàng làm theo các bước sau đây:

B1

Khách hàng

Vào mục Chuyển trang, chọn Sổ lệnh
B2

Khách hàng

Chọn Sửa lệnh
B3

Khách hàng

Nhập giá và số lượng cần sửa & nhấn Xác nhận.
B4

Khách hàng

Nhấn Đồng ý

Bước 1: Khách hàng vào mục Chuyển trang, chọn Sổ lệnh để xem lại các lệnh đã đặt. Phần Sổ lệnh hiển thị các lệnh đã khớp, chưa khớp và đã hủy.

Xem sổ lệnh


Bước 2: Khách hàng click vào biểu tượng Sửa lệnh bên cạnh lệnh cần sửa.

sửa lệnh ps

 


Bước 3: Nhập giá và số lượng cần sửa, sau đó nhấn Xác nhận.

HD sửa lệnh phái sinh


Bước 4: Nhấn Đồng ý để hoàn tất.


 

2) Hủy lệnh phái sinh trên HSC Trade

Để hủy lệnh phái sinh trên phần mềm HSC Trade, khách hàng làm theo các bước sau đây:

Khách hàng click vào biểu tượng hủy cạnh lệnh cần hủy.

 

hủy lệnh PS

 

Sau đó nhấn Đồng ý để hoàn tất quá trình hủy lệnh.