Hướng dẫn xem giao dịch chờ xử lý và chuyển khoản trực tuyến trên HSC iTrade

 

 

1. Chuyển khoản trực tuyến

Để chuyển khoản trực tuyến trên HSC iTrade, khách hàng làm theo các bước sau:

Bước 1: Để thực hiện chuyển khoản trực tuyến, khách hàng vào mục Tài khoản và chọn CK Trực tuyến.

Bước 2: Chuyển tiền trực tuyến

♦ TH1: Chuyển tiền từ Tài khoản cơ sở -> Tài khoản ngân hàng

Khách hàng chọn tài khoản ngân hàng thụ hưởng, nhập số tiền cần chuyển và nội dung chuyển tiền, sau đó nhọn Xác nhận.

 

♦ TH2: Chuyển tiền từ Tài khoản cơ sở → Tài khoản phái sinh

 

chuyển tiền từ TKCS sang TKPS trên HSC iTrade

 

Bằng cách lựa chọn ngân hàng thụ hưởng (HSC_PS), nhập số tiền cần chuyển và nội dung chuyển tiền, sau đó nhấn Xác nhận.

 

♦ TH3: Chuyển tiền từ tài khoản phái sinh → Tài khoản cơ sở

 

chuyển tiền từ TKPS sang TKCS trên HSC iTrade

 

- Khách hàng thực hiện chuyển đổi giữa tài khoản cơ sở -> tài khoản phái sinh bằng cách click vào số tài khoản chứng khoán sau đó chọn tài khoản phái sinh (ký hiệu bằng chữ F).

- Bằng cách lựa chọn ngân hàng thụ hưởng (HSC_CS), nhập số tiền cần chuyển và nội dung chuyển tiền, sau đó nhấn Xác nhận.

 

Bước 3: Sau khi thông tin chuyển khoản được chấp nhận, hệ thống sẽ tự động gửi SMS thông báo Mã xác nhận OTP đến điện thoại di động của khách hàng.

Lưu ý: Mã xác nhận giao dịch chỉ có giá trị trong vòng 3 phút. Nếu quá thời gian, mã xác nhận được nhập vào hệ thống sẽ báo không hợp lệ. Khách hàng có thể quay lại bước 1 để lấy Mã xác nhận giao dịch mới.

Bước 4: Khách hàng nhập mã xác nhận giao dịch OTP vào hệ thống. Chọn Chuyển khoản.

Bước 5: Hệ thống sẽ thông báo yêu cầu chuyển khoản đã được ghi nhận nếu Mã xác nhận giao dịch hợp lệ.

 

2. Xem giao dịch chờ xử lý

Để kiểm tra lệnh chuyển khoản vừa thực hiện, khách hàng vào mục Tài khoản và chọn GD chờ xử lý.

(*) Trong mục GD chờ xử lý, khách hàng chọn Tài khoản phái sinh (ký hiệu bằng chữ F) với các giao dịch phái sinh.

Tại cửa sổ này, khách hàng sẽ nhìn thấy tất cả các lệnh chuyển khoản vừa thực hiện. Khi lệnh chưa chuyển đi, khách hàng có thể tiền hành hủy lệnh chuyển khoản theo các bước hướng dẫn tại đây

 

>> Xem thêm: Hướng dẫn kiểm tra số dư tiền trên HSC iTrade