Mẫu Hợp đồng Tương lai Chỉ số VN30

Dưới đây chúng tôi sẽ trình bày mẫu Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 để khách hàng tham khảo:

Điều Khoản

Chi Tiết

Tên hợp đồng

Hợp đồng tương lai chỉ số VN30

Mã hợp đồng

VN30FYYMM

Tài sản cơ sở

Chỉ số VN30

Hệ số nhân hợp đồng

100,000 đồng

Tháng đáo hạn

Tháng gần nhất, tháng kế tiếp, tháng cuối quý gần nhất, tháng cuối quý tiếp theo

Bước giá

0.1 điểm chỉ số (tương đương 10,000 đồng)

Ngày giao dịch cuối cùng

Ngày thứ năm lần ba trong tháng đáo hạn

Giá thanh toán hàng ngày

Theo quy định của VSD

Giá thanh toán cuối cùng

Là giá đóng cửa của chỉ số VN30 tại ngày giao dịch cuối cùng của hợp đồng tương lai

Ngày thanh toán cuối cùng

Ngày làm việc liền sau ngày giao dịch cuối cùng

Phương thức thanh toán

Thanh toán bằng tiền

 

>> Xem thêm Quy định giao dịch Hợp đồng tương lai chỉ số VN30