Quản lý tài khoản giao dịch Phái sinh HĐTL

 

Hướng dẫn quản lý tài khoản giao dịch trên phần mềm HSC WinnerTrade

• Khách hàng có thể tham khảo các thông tin trong mục Thông tin khách hàng để theo dõi trạng thái tài khoản.

• Để vào mục Thông tin khách hàng, khách hàng có thể xem nhanh trên cửa sổ Thông tin khách hàng ở màn hình mặc định hoặc vào menu Tài khoản, sau đó chọn các cửa sổ tùy chọn.

Phần thông tin khách hàng bao gồm các thông tin:

- Sức mua

- Số dư ký quỹ

- Tiền vượt

- Tỷ lệ ký quỹ (%)

- Mức ký quỹ ban đầu

- Mức ký quỹ quy trì

- Lời lỗ đã thực hiện

- Lời lỗ chưa thực hiện

hướng dẫn quản lý tài khoản giao dịch phái sinh hợp đồng tương lai trên HSC WinnerTrade

 

Ở phía dưới là thông tin về các vị thế khách hàng đang nắm giữ và biến động số lời lỗ tạm tính của các vị thế đó. Khoản lời lỗ sẽ thay đổi theo diễn biến giá của Hợp Đồng Tương Lai và khách hàng có thể đóng vị thế ngay trong ngày.

 

>> Xem thêm: Mẫu phiếu đặt lệnh trên HSC WinnerTrade