Quy định giao dịch Hợp đồng tương lai chỉ số VN30

Để đảm bảo việc tham gia thị trường chứng khoán phái sinh an toàn và đúng quy định, khách hàng cần nắm vững các quy định giao dịch. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết quy định giao dịch Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 để khách hàng tham khảo.

Kết cấu phiên giao dịch hợp đồng tương lai gồm 3 phiên: phiên giao dịch khớp lệnh định kỳ mở cửa, phiên khớp lệnh liên tục và phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa. Thời gian thị trường phái sinh mở cửa sẽ sớm hơn thị trường cổ phiếu 15 phút, và kết thúc cùng giờ với thị trường cơ sở, cụ thể như sau:

 

Thời gian giao dịch

Khớp lệnh định kỳ mở cửa

08:45 – 09:00

Khớp lệnh liên tục phiên sáng

09:00 – 11:30

Khớp lệnh liên tục phiên chiều

13:00 – 14:30

Khớp lệnh định kỳ đóng cửa

14:30 – 14:45

Thỏa thuận

08:45 – 14:45

Biên độ giao động giá

± 7%

Giá tham chiếu

Giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền kề trước đó hoặc giá lý thuyết trong ngày giao dịch đầu tiên.

Giới hạn lệnh

500 hợp đồng

Giới hạn vị thế

Cá nhân 5,000 Hợp đồng
Tổ chức 10,000 Hợp đồng

Phương thức giao dịch

Khớp lệnh và thỏa thuận

Đơn vị giao dịch

1 hợp đồng

Khối lượng giao dịch tối thiểu

1 hợp đồng

Loại lệnh áp dụng

ATO, LO, MTL, MOK, MAK, ATC

Sửa, hủy lệnh

Chỉ có hiệu lực với lệnh chưa thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh chưa thực hiện.

Không được sửa, hủy lệnh trong phiên khớp lệnh định kỳ

Giao dịch thỏa thuận đã được xác lập trên hệ thống giao dịch (có sự tham gia của hai bên giao dịch) không được phép sửa hoặc hủy bỏ