Quy định ký quỹ Phái sinh Hợp đồng Tương lai

Ký quỹ tại thị trường phái sinh là khoản tiền hoặc/ và tài sản mà khách hàng phải nộp trước khi tham gia vào hợp đồng để đảm bảo khả năng thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng đã quy định. Để đảm bảo việc tham gia thị trường phái sinh an toàn và đúng quy định, khách hàng cần nắm chắc các quy định ký quỹ.

Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết quy định ký quỹ để khách hàng tham khảo.

 

1. Mức ký quỹ ban đầu (IM- Initial Margin)

Đây là số tiền yêu cầu ký quỹ đối với số vị thế đang nắm giữ.

Mức ký quỹ ban đầu vào cuối ngày giao dịch được xác định bởi công thức:

IM = Tỷ lệ ký quỹ ban đầu x Số hợp đồng mở x Số nhân hợp đồng x Giá TT cuối ngày

Trong đó:

  • Tỷ lệ ký quỹ ban đầu là 24% và có thể thay đổi theo từng thời kỳ. 
  • Số nhân hợp đồng sản phẩm Hợp đồng Tương lai Chỉ số cổ phiếu VN30 là 100,000 VNĐ. 
  • Giá TT cuối ngày là giá thanh toán cuối ngày do Trung tâm bù trừ xác định.

 

2. Mức ký quỹ duy trì (MM – Maintenance Margin)

Mức ký quỹ duy trì là số tiền ký quỹ cần phải duy trì tối thiểu đối với số vị thế đang nắm giữ, được xác định như sau:

MM = 80% x IM

Trong đó tỷ lệ 80% do HSC quy định và có thể thay đổi theo từng thời kỳ.

Khi Số dư ký quỹ giảm xuống dưới Mức ký quỹ duy trì, khách hàng sẽ nhận được thông báo nộp bổ sung ký quỹ (Margin Call) để đưa Số dư ký quỹ về Mức ký quỹ ban đầu.

 

3. Ký quỹ bổ sung

Khách hàng cần nộp ký quỹ bổ sung vào tài khoản phái sinh hoặc đóng bớt vị thế trước 11:30 ngày T+1.

Nếu khách hàng chưa thực hiện nộp ký quỹ bổ sung, HSC sẽ tiến hành đóng bớt vị thế trên tài khoản của khách hàng từ 13:00 ngày T+1.

 

4. Nhận thông báo ký quỹ

Từ 16:30 ngày T, khách hàng nhận thông báo yêu cầu nộp bổ sung ký quỹ qua các kênh liên lạc đã được xác nhận (SMS, email), nếu tài khoản khách hàng có Số dư Ký Quỹ thấp hơn Mức Ký Quỹ Duy Trì. 

 

>> Xem thêm: Hướng dẫn chuyển tiền ký quỹ ban đầu trên tài khoản chứng khoán phái sinh