Phái sinh cho người mới bắt đầu

3. Cách đọc mã hợp đồng tương lai


Cách đọc mã HĐTL

Tại một thời điểm luôn có 4 hợp đồng tương lai chỉ số VN30Index được giao dịch trên sàn


Tên gọi chung

VN30F1M: Đáo hạn tháng gần nhất

VN30F2M: Đáo hạn tháng kế tiếp

VN30F1Q: Đáo hạn tháng cuối quý gần nhất

VN30F2Q: Đáo hạn tháng cuối Quý tiếp theo

Cách đọc mã chứng quyền Cách đọc mã chứng quyền

Ngày đáo hạn

Thứ năm thứ 3 của tháng đáo hạn

Cách đọc mã chứng quyền

Trên thực tế khi giao dịch cùng HSC Online, nhà đầu tư sẽ liên tục được thông báo về lịch các kỳ đáo hạn hợp đồng hàng tháng

Và cuối phiên đáo hạn, nhà đầu tư được thanh toán lời lỗ bằng tiền dựa trên mức đóng cửa của chỉ số VN30

Nhà đầu tư hoàn toàn có thể mua-bán liên tục hợp đồng tương lai chỉ số trong phiên giao dịch mà không cần chờ tới ngày đáo hạn. Mức giá mua bán được