Phái sinh cho người mới bắt đầu

2. Hợp đồng tương lai là gì?

Hợp đồng tương lai là gì?Hợp đồng tương lai VN30INDEX là gì?


Ví dụ minh họa


Hợp đồng tương lai

Ví dụ về hợp đồng tương lai


Hợp đồng tương lai VN30INDEX

Ví dụ về hợp đồng tương lai VN30INDEX

Để hiểu rõ cách kiếm lợi nhuận bằng hợp đồng tương lai chỉ số,
Hãy trải nghiệm giao dịch hợp đồng tương lai VN30INDEX ngay!

Giao dịch một hợp đồng

1000
Giá trị tài sản:
20,000,000
Lời / Lỗ:
0
Tổng thu nhập/Vốn đầu tư:
0%
Time Lệnh Giá mở giá đóng Số điểm lời / lỗ tạm tính Số tiền lời / lỗ tạm tính Số tiền lời / lỗ đã thực hiện
10:00 Điểm bắt đầu, chỉ số VN30INDEX: 1000