Phái sinh cho người mới bắt đầu

6. QUẢN TRỊ RỦI RO


SỬ DỤNG TOOL ĐỂ HIỂU THÊM VỀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA QUẢN TRỊ RỦI RO

Click để hiểu rõ hơn các rủi ro trong giao dịch hợp đồng tương lai


Để hiểu rõ cách kiếm lợi nhuận bằng hợp đồng tương lai chỉ số,
Hãy trải nghiệm giao dịch hợp đồng tương lai VN30INDEX ngay!


Giao dịch một hợp đồng

1000

Giá trị tài sản:
18,000,000
Lời / Lỗ:
0
Tổng thu nhập/Vốn đầu tư:
0%
Time Lệnh Giá mở giá cuối Số điểm lời / lỗ tạm tính Số tiền lời / lỗ tạm tính Số tiền lời / lỗ đã thực hiện
10:00 Điểm bắt đầu, chỉ số VN30F1M : 1000

KÝ QUỸ LÀ GÌ?

  • Giá trị của một hợp đồng tương lai chỉ số là tương đối lớn, tuy nhiên nhà đầu tư chỉ cần một lượng tiền nhỏ để giao dịch dựa trên hoạt động ký quỹ.
  • Ký quỹ trong giao dịch phái sinh là một khoản đặt cọc giúp đảm bảo hai bên mua - bán thực hiện nghĩa vụ tham gia hợp đồng.

Do đó việc quản trị rủi ro trong giao dịch hợp đồng tương lai đồng nghĩa với việc quản trị rủi ro khoản ký quỹ trong tài khoản.

Mức ký quỹ ban đầu nhà đầu tư cần có để giao dịch hợp đồng tương lai là 18% giá trị của hợp đồng tương lai

(Mức ký quỹ ban đầu được HSC quy định qua từng thời kỳ)

Ví dụ : Thời điểm chỉ số VN30INDEX là 1000 điểm, giá trị HDDTL = 1000 * 100.000 = 100.000.000 đ(1 điểm = 100.000 đ)

=>Số tiền nhà đầu tư cần ký quỹ = 18% * 100.000.000 = 18.000.000 đ

Lựa chọn giao dịch hợp đồng tương lai

Bấm vào từng thẻ để xem chi tiết

- Mức ký quỹ ban đầu = IM * Số hợp đồng * M * Giá

Là số tiền yêu cầu ký quỹ đối với số hợp đồng được giao dịch.

Đối với hợp đồng tương lai VN30INDEX:

M = Hệ số nhân hợp đồng = 100.000 đồng

IM = Tỷ lệ kỹ quý ban đầu = 18% (Được HSC quy định qua từng thời kỳ)

- Mức ký quỹ ban đầu = IM * Số hợp đồng * M * Giá

Là số tiền yêu cầu ký quỹ đối với số hợp đồng được giao dịch.

Đối với hợp đồng tương lai VN30INDEX:

M = Hệ số nhân hợp đồng = 100.000 đồng

IM = Tỷ lệ kỹ quý ban đầu = 18% (Được HSC quy định qua từng thời kỳ)

- Mức ký quỹ ban đầu = IM * Số hợp đồng * M * Giá

Là số tiền yêu cầu ký quỹ đối với số hợp đồng được giao dịch.

Đối với hợp đồng tương lai VN30INDEX:

M = Hệ số nhân hợp đồng = 100.000 đồng

IM = Tỷ lệ kỹ quý ban đầu = 18% (Được HSC quy định qua từng thời kỳ)


LẬP CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

Một chiến lược giao dịch rõ ràng sẽ là biện pháp quản trị rủi ro hiệu quả nhất cho nhà đầu tư hợp đồng tương lai chỉ số.
Đặt ra các điểm mở vị thế, chốt lời và cắt lỗ cụ thể trước khi giao dịch, đồng thời tuân thủ kỷ luật chặt chẽ sẽ giúp nhà đầu tư không bị ảnh hưởng trước các biến động của thị trường.

Các lưu ý khác để giảm thiểu rủi ro khi giao dịch hợp đồng tương lai

Bấm vào từng thẻ để xem chi tiết

Nắm vững kiến thức, hiểu rõ rủi ro khi giao dịch

Nắm vững kiến thức, hiểu rõ rủi ro khi giao dịch


Tham gia các khóa học đào tạo Online do các chuyên gia của HSC giảng dạy.

Sử dụng các lệnh điều kiện

Sử dụng các lệnh điều kiện


Sử dụng các lệnh điều kiện như dừng lỗ, trailing stop, bull/bear sẽ loại bỏ yếu tố cảm tính trong giao dịch của nhà đầu tư.

Thanh khoản

Thanh khoản


Giao dịch mã hợp đồng tương lai có khối lượng giao dịch và thanh khoản phù hợp với tài khoản sẽ giúp nhà đầu tư chốt lời – cắt lỗ thuận lợi hơn

Chọn thời điểm mở vị thế

Chọn thời điểm mở vị thế


Phán đoán đúng xu hướng của thị trường chưa phải là tất cả. Nếu không lựa chọn đúng thời điểm mở vị thế, các dao động ngắn hạn có thể lớn hơn mức chịu đựng rủi ro tối đa của nhà đầu tư

Đa dạng hóa danh mục

Đa dạng hóa danh mục


Có hai cách để đa dạng hóa danh mục khi giao dịch hợp đồng tương lai:
1. Giao dịch cùng lúc nhiều hợp đồng có thời gian đáo hạn khác nhau.
2. Chia tỷ trọng danh mục: Một phần giao dịch ngắn hạn và một phần giao dịch dài hạn

Sử dụng công cụ của HSC

Sử dụng công cụ của HSC


Chiến lược giao dịch và các công cụ tính toán của hsc.