Bản tin phái sinh tuần 06/05 - 10/05/2019: "Rủi ro giảm dần..."

Cho dù pha giảm vẫn chưa kết thúc nhưng mức độ rủi ro của thị trường đã bị hạn chế đi rất nhiều bởi bên bán không còn làm chủ tình hình, áp lực không còn quá lớn

Triển vọng thị trường tuần 02-03/05: Linh hoạt theo diễn biến thị trường!

Tình hình thị trường đang tốt dần lên nhưng chưa xác nhận cho tín hiệu tạo đáy thành công khi bên đi mua vẫn chưa lấy lại sự áp đặt so với bên bán và sự lan tỏa của dòng tiền đang diễn ra tương đối cục bộ.

Chốt chặn 860 điểm

Chỉ số VN30 tiếp cận hỗ trợ mạnh 860, đây được xem là chốt chặn cuối cho nhịp tăng của thị trường được thiết lập từ đầu năm 2019 đến nay.