Bản tin quốc tế - HSC & FBNC [07.10.2019]

Chia sẻ trên:    08/10/2019 09:29 AM    307

Các thông tin từ bảng lương phi nông nghiệp Mỹ hỗ trợ chứng khoán tăng điểm trong phiên ngày thứ 6 vừa qua. Dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp được công bố mang lại tín hiệu lẫn lộn cho thị trường tài chính. Cụ thể, trong tháng qua thị trường thêm vào 136.000 lao động, thấp hơn so với kỳ vọng với 145.000 lao động. Bù lại tỷ lệ thất nghiệp lại giảm về mức 3,5% - mức thấp nhất trong vòng 50 năm qua. 

>> Xem chi tiết tại bản tin quốc tế của HSC trên FBNC ngày 07.10.2019: