Bản tin quốc tế - HSC & FBNC [15.10.2019]

Chia sẻ trên:    15/10/2019 09:47 AM    428

Tâm lý của các nhà đầu tư được giải tỏa khi cuộc họp cấp cao đàm phán thương mại Mỹ Trung đạt được một thỏa thuận về việc Mỹ sẽ tạm hoãn tăng thuế từ 25% lên 30% đối với 250 tỷ đô hàng hóa từ Trung Quốc, dự kiến sẽ được áp dụng vào ngày 15/10 tới. Đồng thời, phía Trung Quốc cam kết sẽ mua 40-50 tỷ đô hàng nông sản nhập khẩu từ phía Mỹ. Động thái này được coi là tích cực khi hai bên đang gặp bế tắc và nền kinh tế hai quốc gia cũng đang gánh chịu nhiều thiệt hại.

>> Xem chi tiết tại bản tin quốc tế của HSC trên FBNC ngày 15.10.2019: