Dự báo VFMVN30 review quý 3.2019

Chia sẻ trên:    2791

I. TỔNG QUAN VFM VN30 ETF:

Tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam: 100%
Mô phỏng: VN30
AUM (20/10/2019): 6.445.662 (nghìn tỷ VNĐ)
YTD Return: 6.64%


Tổng quan VFM VN30 ETF

II. NỘI DUNG REVIEW:

Với giá trị danh mục lên tới 6.445.664 tỷ đồng thì các hoạt động review (cơ cấu) của rổ chỉ số này đều có tác động lớn đến thị trường chung, cũng như diễn biến giá  của hợp đồng tương lai chỉ số VN30Index.
Vào chiều ngày 21/10/2019 sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh công bố cập nhật thông tin cổ phiếu thành phần của rổ chỉ số VN30Index. Như thường lệ trong các kỳ điều chỉnh vào tháng 4 và tháng 10, HOSE không thay đổi danh mục cổ phiếu, mà chỉ công bố tăng/giảm tỷ lệ free-float của các cổ phiếu trong rổ và cùng với đó là các thay đổi về giới hạn tỷ trọng vốn hóa.
Với các số liệu được HOSE công bố, HSC Online đưa ra dự báo mua-bán cho đợt điều chỉnh tỷ trọng sắp tới của VFMVN30 ETF vào ngày 01/11/2019 như sau:

 

 

Khối lượng trong rổ mới nhất

Tỷ trọng mới nhất

Khối lượng trong rổ dự kiến

Tỷ trọng dự kiến

Dự báo thay đổi tỷ trọng

Dự báo Mua-Bán kỳ này

BID

1,665,790

1.06%

1,651,717

1.05%

-0.01%

-14,073

BVH

690,520

0.76%

677,252

0.75%

-0.02%

-13,268

CTD

410,060

0.56%

331,740

0.45%

-0.11%

-78,320

CTG

2,904,160

0.99%

2,878,278

0.98%

-0.01%

-25,882

DPM

1,512,290

0.35%

1,512,552

0.35%

0.00%

262

EIB

9,778,990

2.48%

10,097,790

2.56%

0.08%

318,800

FPT

5,291,488

4.66%

5,243,234

4.61%

-0.05%

-48,254

GAS

933,080

1.46%

924,705

1.45%

-0.02%

-8,375

GMD

2,599,926

1.06%

2,438,755

1.00%

-0.07%

-161,171

HDB

6,696,120

2.90%

6,635,437

2.87%

-0.03%

-60,683

HPG

16,197,832

5.39%

16,007,809

5.31%

-0.07%

-190,023

MBB

13,355,666

4.81%

13,233,020

4.76%

-0.05%

-122,646

MSN

4,555,200

5.45%

4,518,114

5.40%

-0.05%

-37,086

MWG

2,801,166

5.35%

2,780,743

5.30%

-0.05%

-20,423

NVL

3,630,118

3.40%

3,622,683

3.39%

-0.01%

-7,435

PNJ

1,739,470

2.24%

1,720,460

2.21%

-0.03%

-19,010

REE

1,664,135

0.94%

1,647,777

0.93%

-0.01%

-16,358

ROS

1,667,020

0.66%

2,193,833

0.87%

0.21%

526,813

SAB

686,100

2.70%

681,622

2.68%

-0.02%

-4,478

SBT

2,581,228

0.75%

2,834,776

0.82%

0.07%

253,548

SSI

2,977,438

0.99%

2,945,536

0.98%

-0.01%

-31,902

STB

16,739,871

2.83%

17,428,326

2.95%

0.11%

688,455

TCB

22,232,544

8.43%

21,961,445

8.31%

-0.11%

-271,099

VCB

2,898,380

3.84%

2,867,049

3.79%

-0.05%

-31,331

VHM

3,455,490

4.64%

3,626,457

4.87%

0.22%

170,967

VIC

4,137,297

7.52%

4,347,100

7.89%

0.37%

209,803

VJC

2,647,766

5.70%

2,530,871

5.44%

-0.26%

-116,895

VNM

4,943,856

10.06%

4,920,353

10.00%

-0.06%

-23,503

VPB

16,824,740

5.88%

16,617,332

5.80%

-0.08%

-207,408

VRE

4,299,573

2.13%

4,538,464

2.24%

0.11%

238,891

 

Theo đó điểm đáng chú ý là việc bộ ba các mã trong Vingroup là VIC, VHM và VRE đều được mua ròng xấp xỉ 200.000 đơn vị. Cùng với đó với việc được nâng tỷ lệ free-float, ROS cũng được mua vào 526,000 đơn vị.
Ở chiều giảm tỷ trọng do giá tăng liên tục trong thời gian gần đây thì VJC, VNM và TCB là các mã bị bán ròng đáng chú ý nhất.
 

Xem thêm:

Báo cáo phân tích mới nhất hôm nay