SELL IN MAY 2019

Chia sẻ trên:    1607

 

sell in may

 

1. Định nghĩa Sell in May

Hiệu ứng “Sell in May” ám chỉ việc TTCK trong tháng 5 thường diễn biến khá phức tạp và không thực sự thuận lợi cho việc đầu tư.

Điều này được tin do các nguyên nhân:

  • Đây là giai đoạn của vùng trũng thông tin, không có nhiều thông tin hỗ trợ cho thị trường
  • Lợi nhuận doanh nghiệp có tính chu kì, thường tăng trưởng mạnh sau tháng 6.
  • Hiệu ứng tâm lí từ niềm tin nói trên.
  • Tác động từ Lễ, tết tại một số thị trường nhất định

 

2. Sell In May tại Việt Nam

tăng trưởng trong tháng 5

Đối với thị trường Việt Nam, chiến lược Sell in May có vẻ phát huy được hiệu quả. Diễn biến chỉ số trong tháng 5 từ các chỉ số chính: Vnindex, Vn30, Hnx và Upcom đa phần thể hiện kết quả tiêu cực nếu nhà đầu tư tiến hành giao dịch trong tháng 5

 

3. Chiến lược giao dịch từ Sell in May

Động lực tăng trưởng cho các công ty sẽ dồn vào các tháng cuối năm cho đến hết quý I năm sau. Sell In May là sẽ tập trung vào canh thời điểm tham gia thị trường. Tính chu kỳ được thể hiện khá rõ với chiến lược này

Cụ thể:

_ Mua vào tháng 11 và bán vào tháng 4 năm sau.

_ Tránh tham gia thị trường vào tháng 5 cho đến tháng 10.

 

4. Khuyến nghị cổ phiếu

Giai đoạn thị trường bước vào thời điểm tháng 5. Do vậy để tối ưu hóa lợi nhuận khi giao dịch với chiến lược Sell in May mở rộng, nhà đầu tư cần tránh những cổ phiếu mang tính chu kỳ và quay trở lại các cổ phiếu mang tính phòng thủ.

Ngành thuộc tính chu kỳ: Năng lượng, Công nghiệp, Dịch vụ

Ngành thuộc nhóm phòng thủ: Thực phẩm đồ uống, Y tế, Tiện ích.

Các cổ phiếu tiềm năng:

  • BWE:

Định giá: 28.600 VND/cổ phiếu

Suất sinh lợi cổ tức kỳ vọng: 2.8%.

Giá hiện tại: 25.3.

  • TDM:

Định giá: 44.800

Giá cổ phiếu hiện tại: 29.100

Tỷ lệ chia cổ tức: 9%.

Nhận định cơ bản:

Doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh và hiệu quả hoạt động ở mức cao.

>> Xem thêm các báo cáo phân tích khác của HSC Online tại: Báo cáo phân tích