Các lệnh dùng trong giao dịch chứng khoán mà bạn nên biết 

Chia sẻ trên:    282

Thị trường chứng khoán là mảnh đất vô cùng màu mỡ đi kèm cũng không kém rủi ro. Vì thế, trước khi tham gia thị trường, nhà đầu tư nên chuẩn bị cho mình những kiến thức nền thật vững chắc, đặc biệt là hiểu về các lệnh trong chứng khoán. Điều này giúp bạn dễ dàng thực hiện trong các giao dịch mua cổ phiếu. Cùng tìm hiểu ngay bài viết sau đây. 

Lệnh giao dịch ở giá khớp lệnh xác định giá mở cửa (ATO)

Lệnh giao dịch ở giá khớp lệnh xác định giá mở cửa (ATO)

Lệnh giao dịch ở giá khớp lệnh xác định giá mở cửa (ATO)

Lệnh này dùng để đặt mua hoặc bán chứng khoán ở mức giá mở cửa. Với lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh thì lệnh ATO được ưu tiên hơn. Các đợt khớp lệnh định kỳ nhằm xác định giá mở cửa, sẽ không xác định giá khớp lệnh nếu chỉ có mỗi lệnh ATO trên sổ lệnh. 

Trong thời gian khớp lệnh định kỳ để xác định giá mở cửa, lệnh ATO sẽ được nhập vào hệ thống, và sẽ tự động hủy bỏ sau thời điểm xác định giá mở cửa, nếu lệnh đó không được thực hiện hoặc gián đoạn thực hiện. 

>>> Có thể bạn quan tâm: Đăng ký quyền mua hoặc chuyển nhượng quyền cổ phiếu tại HSC. 

Lệnh giới hạn (LO)

Lệnh giới hạn (LO)

Lệnh giới hạn (LO)

Là lệnh mua cổ phiếu hay bán cổ phiếu tại một mức giá nhất định, hoặc cao hơn. Lệnh này sẽ bắt đầu có hiệu lực khi nó được nhập vào hệ thống giao dịch cho đến khi hết ngày giao dịch hay đến lúc bị huỷ bỏ. 

Lệnh thị trường tại sàn HSX (MP)

Các lệnh trên thị trường sàn giao dịch chứng khoán

Các lệnh trên thị trường sàn giao dịch chứng khoán

Đây là lệnh dùng mua/bán chứng khoán ở mức giá thấp nhất hay giá mua cao nhất của thị trường hiện có. Khi lệnh MP được nhập vào hệ thống giao dịch, lệnh mua MP sẽ bắt đầu ngay tại mức giá bán thấp nhất, và lệnh cũng sẽ thực hiện ngay ở mức giá mua nhất hiện có của thị trường. Tuỳ theo khối lượng đặt lệnh của MP có thể chưa thực hiện hết giao dịch, lúc này lệnh MP sẽ được xem là lệnh mua tại mức giá bán cao hơn hoặc lệnh bán ở mức giá mua thấp hơn tiếp theo tại thị trường hiện có, và tiếp tục hoạt động so khớp. 

Trong trường hợp khối lượng đặt lệnh MP vẫn còn hiệu lực sau khi giao dịch thì theo nguyên tắc trên, không thể tiếp tục so khớp. Thì lệnh MP sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua ở mức giá cơn hơn 1 đơn vị niêm yết giá so với giá của giao dịch cuối cùng trước đó, hoặc lệnh giới hạn bán ở mức giá thấp hơn 1 đơn vị niêm yết giá so với giá giao dịch cuối cùng trước đó. 

Khi giá giao dịch cuối cùng là mức giá trần so với lệnh mua MP hay mức giá sàn đối với lệnh bán MP thì lúc này, lệnh của thị trường sẽ chuyển thành lệnh giới hạn mua ở mức giá trần hoặc là lệnh giới hạn bán ở mức giá sàn. 

  • Lệnh MP sẽ có hiệu lực tại các phiên khớp lệnh liên tục. 

  • Lệnh MP tự động huỷ nếu như không có lệnh giới hạn đối ứng ở thời điểm bạn nhập lệnh vào hệ thống giao dịch. 

  • Lệnh mua MP của các nhà đầu tư ở nước ngoài sau khi khớp một phần, thì phần còn lại sẽ tự động huỷ nếu chứng khoán hết phòng. 

Lệnh thị trường tại sàn HNX

Lệnh mua ở giá bán thấp nhất hoặc lệnh bán ở giá mua cao nhất của thị trường hiện có trong phiên khớp lệnh liên tục. Có 3 loại lệnh dưới đây:

  • Lệnh MAK: Lệnh bạn có thể thực hiện hoàn toàn giao dịch hoặc một phần, phần còn lại của lệnh sẽ huỷ ngay sau khi khớp. 

  • Lệnh MOK: Lệnh này không được thực hiện toàn bộ sẽ bị hủy ngay trên hệ thống sau khi nhập. 

  • Lệnh MTL: Lệnh này có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, khác với lệnh MAK thì phần còn lại chưa khớp của lệnh sẽ chuyển thành lệnh LO. 

>> Xem thêm: Học cách đầu tư chứng khoán ngay trên điện thoại 

Lệnh điều kiện (Lệnh chờ)

Lệnh giới hạn nhưng điểm cộng là được duy trì nhiều ngày cho đến khi lệnh được khớp, hoặc hết thời gian nhà đầu tư lựa chọn lúc đặt lệnh mà vẫn chưa được khớp.

Trong khoảng thời gian duy trì lệnh giới hạn, thì vào ngày giao dịch lệnh này sẽ tự động được đưa ngay lên sàn khi: 

  • Giá chứng khoán nằm trong khoản trần hoặc sàn. 

  • Đáp ứng được điều kiện khác của 1 lệnh thông thường (khối lượng, sức mua,...).

  • Lệnh được khớp từng phần và phần còn lại của lệnh vẫn còn hiệu lực. 

Lệnh giao dịch ở mức giá khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC)

Lệnh giao dịch ở mức giá khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC)

Lệnh giao dịch ở mức giá khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC)

Đây là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán khi ở mức giá đóng cửa. Lệnh ATC sẽ được ưu tiên trước cả lệnh giới hạn khi so khớp lệnh. Đợt khớp lệnh định kỳ sẽ xác định mức giá đóng cửa, sẽ không xác định được giá khớp lệnh nếu bạn chỉ đặt lệnh ATC trên sổ lệnh. Lệnh này sẽ tự động huỷ nếu sau khi hết phiên lệnh không được thực hiện hoặc chỉ thực hiện 1 phần. 

>> Xem thêm: Những nguyên tắc trong giao dịch chứng khoán mà bạn cần nhớ

Lệnh khớp lệnh sau giờ (PLO)

Lệnh PLO được biết là lệnh mua/bán chứng khoán ở mức giá đóng cửa, sau khi mà kết thúc phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa. Lệnh PLO sẽ chỉ được nhập vào hệ thống khi phiên giao dịch sau giờ. Lệnh PLO sẽ được khớp ngay khi bạn nhập vào hệ thống, trong đó có lệnh đối ứng chờ sẵn. Giá thực hiện sẽ là mức giá đóng cửa của ngày giao dịch đó. Lệnh PLO theo quy định không được sửa hay huỷ bỏ. 

Bạn cần lưu ý rằng lệnh PLO sẽ không được nhập vào hệ thống nếu trong phiên giao dịch khớp lệnh liên tục và khớp lệnh định kỳ đóng cửa cũng như không xác định được giá thực hiện khớp lệnh. 

>>> Tham khảo: Hướng dẫn bạn cách đơn giản thực hiện mua cổ phiếu.

Trên đây là các lệnh thông thường dùng để mua cổ phiếu hay bán cổ phiếu trong các phiên giao dịch chứng khoán. Hy vọng qua bài biết này có thể giúp nhà đầu tư tương lai có cho mình một hành trang kiến thức cơ bản để chinh phục thị trường chứng khoán.