GAP (khoảng trống giá) là gì? Cách giao dịch với GAP

GAP (khoảng trống giá) là gì? Cách giao dịch với GAP

Khoảng trống giá GAP là gì? Tìm hiểu các loại gap GAP trong giao dịch chứng khoán: GAP tạo xu hướng, GAP theo xu hướng, GAP gẫy xu hướng...Có nên đuổi theo GAP khi xuất hiện ngay đầu phiên?
Cách xác định xu hướng và giao dịch bám theo xu hướng dựa trên hệ thống các đường trung bình động

Cách xác định xu hướng và giao dịch bám theo xu hướng dựa trên hệ thống các đường trung bình động

Cách sử dụng hệ thống các đường trung bình động MA để xác định xu hướng vận động của giá đang tăng hay giảm, trong ngắn hay dài hạn và giao dịch bám theo xu hướng
Sử dụng RSI để giao dịch với trạng thái quá mua, quá bán

Sử dụng RSI để giao dịch với trạng thái quá mua, quá bán

Hướng dẫn sử dụng chỉ báo RSI với các ngưỡng quá mua, quá bán trong giao dịch. Sai lầm phổ biến của người mới sử dụng RSI khi cổ phiếu vừa vào trạng thái quá mua/ quá bán.
Ứng dụng ngưỡng hỗ trợ, kháng cự kết hợp với khối lượng đột biến để giao dịch hiệu quả

Ứng dụng ngưỡng hỗ trợ, kháng cự kết hợp với khối lượng đột biến để giao dịch hiệu quả

Giới thiệu phương pháp giao dịch hiệu quả, tìm điểm mua/ bán tối ưu thông qua quan sát điểm bứt phá hoặc sập gẫy của các ngưỡng kháng cự và hỗ trợ kết hợp với khối lượng đột biến.
Kết hợp chỉ báo RSI với mẫu hình giá Inside Bar

Kết hợp chỉ báo RSI với mẫu hình giá Inside Bar

Inside Bar là gì? RSI là gì? Tìm hiểu ý nghĩa và ứng dụng chỉ báo RSI và mẫu hình giá Inside Bar trong giao dịch cổ phiếu để xác định đảo chiếu xu hướng tăng/ giảm.
Sử dụng phân kỳ RSI trong giao dịch cổ phiếu

Sử dụng phân kỳ RSI trong giao dịch cổ phiếu

Phân kỳ dương là gì, phân kỳ âm là gì? Lưu ý khi sử dụng phân kỳ trong phân tích kỹ thuật và hướng dẫn giao dịch cổ phiếu với phân kỳ dương, phân kỳ âm trên RSI.