Kết hợp chỉ báo RSI với mẫu hình giá Inside Bar

Kết hợp chỉ báo RSI với mẫu hình giá Inside Bar

Inside Bar là gì? RSI là gì? Tìm hiểu ý nghĩa và ứng dụng chỉ báo RSI và mẫu hình giá Inside Bar trong giao dịch cổ phiếu để xác định đảo chiếu xu hướng tăng/ giảm.
Sử dụng phân kỳ RSI trong giao dịch cổ phiếu

Sử dụng phân kỳ RSI trong giao dịch cổ phiếu

Phân kỳ dương là gì, phân kỳ âm là gì? Lưu ý khi sử dụng phân kỳ trong phân tích kỹ thuật và hướng dẫn giao dịch cổ phiếu với phân kỳ dương, phân kỳ âm trên RSI.
Chỉ số VIX và ứng dụng khi giao dịch trên thị trường chứng khoán

Chỉ số VIX và ứng dụng khi giao dịch trên thị trường chứng khoán

Chỉ số VIX (CBOE - Cboe Volatility Index) là gì? Tìm hiểu cách sử dụng và ý nghĩa của chỉ số VIX qua ứng dụng thực tế khi giao dịch trên thị trường chứng khoán.
Phân tích chu kỳ cổ phiếu và ứng dụng thực tế

Phân tích chu kỳ cổ phiếu và ứng dụng thực tế

Tìm hiểu chu kỳ của một cổ phiếu qua 4 giai đoạn: Tích lũy, tăng trưởng, phân phối và suy thoái. Hướng dẫn phân tích, xác định chu kỳ cổ phiếu qua yếu tố Giá và khối lượng.
Cách thức giao dịch chứng khoán phái sinh

Cách thức giao dịch chứng khoán phái sinh

Hướng dẫn chi tiết cách giao dịch chứng khoán phái sinh trực tuyến, cách đặt lệnh mua bán (mở đóng vị thế) hợp đồng tương lai cho người mới bắt đầu qua các bước cơ bản.
Phương pháp quan sát cổ phiếu trụ

Phương pháp quan sát cổ phiếu trụ

Cổ phiếu trụ là gì? Tìm hiểu đặc điểm và cách xác định các cổ phiếu trụ trên thị trường chứng khoán. Hướng dẫn giao dịch phái sinh với việc quan sát nhóm cổ phiếu trụ.