Phân tích chu kỳ cổ phiếu và ứng dụng thực tế

Phân tích chu kỳ cổ phiếu và ứng dụng thực tế

Tìm hiểu chu kỳ của một cổ phiếu qua 4 giai đoạn: Tích lũy, tăng trưởng, phân phối và suy thoái. Hướng dẫn phân tích, xác định chu kỳ cổ phiếu qua yếu tố Giá và khối lượng.
Cách thức giao dịch chứng khoán phái sinh

Cách thức giao dịch chứng khoán phái sinh

Hướng dẫn chi tiết cách giao dịch chứng khoán phái sinh trực tuyến, cách đặt lệnh mua bán (mở đóng vị thế) hợp đồng tương lai cho người mới bắt đầu qua các bước cơ bản.
Phương pháp quan sát cổ phiếu trụ

Phương pháp quan sát cổ phiếu trụ

Cổ phiếu trụ là gì? Tìm hiểu đặc điểm và cách xác định các cổ phiếu trụ trên thị trường chứng khoán. Hướng dẫn giao dịch phái sinh với việc quan sát nhóm cổ phiếu trụ.
Các chỉ báo khối lượng và ứng dụng xác nhận xu huớng trong giao dịch cổ phiếu

Các chỉ báo khối lượng và ứng dụng xác nhận xu huớng trong giao dịch cổ phiếu

Khối lượng là một tham số hữu ích và phổ biến trong các giao dịch chứng khoán, quyền chọn, hợp đồng chỉ số và thị trường hàng hóa.
So sánh Hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu VN30 và HĐTL Trái phiếu chính phủ

So sánh Hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu VN30 và HĐTL Trái phiếu chính phủ

Phân biệt các đặc điểm cơ bản và cách thức giao dịch của hai loại sản phẩm chứng khoán phái sinh là: Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 và Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ
Cách xem bảng giá chứng khoán phái sinh

Cách xem bảng giá chứng khoán phái sinh

Hướng dẫn cách đọc bảng giá chứng khoán phái sinh cho người mới bắt đầu. Tìm hiểu các thuật ngữ cơ bản và ý nghĩa của các thông số trong bảng giá phái sinh trực tuyến.