Chỉ báo khối lượng có ứng dụng được trong giao dịch phái sinh?

Chỉ báo khối lượng có ứng dụng được trong giao dịch phái sinh?

Tìm hiểu về Chỉ báo xác nhận xu hướng On Balance Volume (OBV) và Chỉ báo cảnh báo đảo chiều xu hướng Money Flow Index (MFI) và ứng dụng của 2 dạng chỉ báo này trong giao dịch phái sinh.
Nên sử dụng các đường Moving Average như thế nào là hiệu quả?

Nên sử dụng các đường Moving Average như thế nào là hiệu quả?

Đường trung bình di động (Moving average - MA) là gì? Tìm hiểu các loại đường trung bình động trong phân tích kỹ thuật, thông số thời gian và ứng dụng đường MA trong giao dịch cổ phiếu.
Cách tính lãi lỗ trong chứng khoán phái sinh

Cách tính lãi lỗ trong chứng khoán phái sinh

Hướng dẫn quy tắc xác định lãi lỗ của hợp đồng tương lai chỉ số VN30 khi tham gia đầu tư chứng khoán phái sinh, ví dụ minh họa cụ thể về cách tính lời lỗ vị thế hàng ngày.
Giờ giao dịch và các lệnh đặt trong chứng khoán cơ sở

Giờ giao dịch và các lệnh đặt trong chứng khoán cơ sở

Tìm hiểu thời gian giao dịch chứng khoán cơ sở trên các sàn HSX, HNX, UPCOM và các loại lệnh đặt trong giao dịch: Lệnh giới hạn LO, ATO/ ATC, lệnh thị trường MP, MTL, MOK, MAK, lệnh khớp lệnh sau giờ PLO.
Tìm hiểu về ngày đào hạn của hợp đồng tương lai

Tìm hiểu về ngày đào hạn của hợp đồng tương lai

Tìm hiểu về ngày đáo hạn hợp đồng tương lai là gì và các quy định liên quan. Tại ngày hợp đồng tương lai đáo hạn mà nhà đầu tư không đóng vị thế thì có chuyện gì xảy ra?
Chứng quyền MBB và các thông tin chi tiết

Chứng quyền MBB và các thông tin chi tiết

Đợt phát hành chứng quyền có bảo đảm ngày 28.06.2019, MBB đã được chọn làm tài sản cơ sở. Cùng tìm hiểu một số thông tin chi tiết về chứng quyền MBB.