Tìm hiểu về ngày đào hạn của hợp đồng tương lai

Tìm hiểu về ngày đào hạn của hợp đồng tương lai

Tìm hiểu về ngày đáo hạn hợp đồng tương lai là gì và các quy định liên quan. Tại ngày hợp đồng tương lai đáo hạn mà nhà đầu tư không đóng vị thế thì có chuyện gì xảy ra?
Chứng quyền MBB và các thông tin chi tiết

Chứng quyền MBB và các thông tin chi tiết

Đợt phát hành chứng quyền có bảo đảm ngày 28.06.2019, MBB đã được chọn làm tài sản cơ sở. Cùng tìm hiểu một số thông tin chi tiết về chứng quyền MBB.
Vị thế trong chứng khoán phái sinh là gì?

Vị thế trong chứng khoán phái sinh là gì?

Vị thế một chứng khoán phái sinh (position) là trạng thái giao dịch và khối lượng chứng khoán phái sinh còn hiệu lực mà nhà đầu tư đang nắm giữ tại thời điểm đó.
Hỗ trợ, kháng cự là gì và ứng dụng trong giao dịch cổ phiếu

Hỗ trợ, kháng cự là gì và ứng dụng trong giao dịch cổ phiếu

Theo lý thuyết phân tích kỹ thuật thì ngưỡng hỗ trợ là mức giá mà tại đó hầu hết các nhà đầu tư tin rằng giá sẽ tăng trở lại. Ngược lại ngưỡng kháng cự là mức giá dễ tạo đỉnh và đảo chiều giảm trở lại.
Mô hình tam giác và ứng dụng trong giao dịch cổ phiếu

Mô hình tam giác và ứng dụng trong giao dịch cổ phiếu

Mô hình tam giác là một trong những mô hình tiếp diễn thường gặp nhất trong giao dịch cổ phiếu. Theo cách thức hình thành và xu hướng trước đó, mô hình tam giác được chia thành mô hình tam giác đối xứng, tam giác hướng lên và tam giác hướng xuống.
Giao dịch với mẫu hình nến bao trùm

Giao dịch với mẫu hình nến bao trùm

Đồ thị nến Nhật Bản là một trong những hình công cụ chính của phương pháp phân tích kỹ thuật. Trong phân tích mẫu hình nến, mẫu hình phổ biến nhất và mang tính hiệu quả cao nhất là mẫu hình nến bao trùm.