Cách tính phí giao dịch phái sinh từ ngày 15/2/2019

Chia sẻ trên:    17232

Kể từ ngày 15/02/2019, khi nhà đầu tư giao dịch chứng khoán phái sinh, ngoài phí giao dịch do công ty chứng khoán quy định, nhà đầu tư sẽ phải trả thêm phí cho Sở giao dịch chứng khoán HNX và Trung tâm lưu ký (VSD) theo thông tư 127/2018/TT-BTC.

Mời nhà đầu tư xem ảnh minh họa để hiểu cách tính phí giao dịch phái sinh áp dụng từ ngày 15/02/2019:

 

tính phí giao dịch phái sinhcách tính phí giao dịch phái sinh

 

Một số thông tin nhà đầu tư cần lưu ý:

♦ Nhà đầu tư giữ vị thế qua ngày nghỉ thì phí quản lý vị thế vẫn tính trên từng ngày nghỉ đó.

♦ Nhà đầu tư lưu ý 16h là hạn cuối trong ngày để nhà đầu tư rút tiền từ tài khoản ký quỹ về. Giao dịch rút tiền phải được thực hiện thành công trước 16h. Số tiền chưa được thực hiện rút thành công vẫn bị tính phí quản lý tài sản ký quỹ.

♦ Nếu tại thời điểm thu phí, tài khoản phái sinh của nhà đầu tư không có đủ tiền, nghĩa vụ phí chưa thực hiện sẽ chuyển thành nợ thấu chi. Công ty chứng khoán sẽ chủ động rút tiền từ Tài khoản ký quỹ của nhà đầu tư nếu nợ thấu chi chưa được thanh toán trước 13h phiên giao dịch kế tiếp. Trong trường hợp số dư tiền trên tài khoản ký quỹ của nhà đầu tư không đủ, công ty chứng khoán sẽ đóng vị thế bắt buộc để thanh toán.

>> Xem chi tiết: Biểu phí giao dịch phái sinh