Có nên tiếp tục theo xu hướng khi xuất hiện tín hiệu phân kỳ

Chia sẻ trên:    7448

Trong phân tích kỹ thuật, tín hiệu phân kỳ xuất hiện khi giá và các chỉ báo cho dấu hiệu ngược nhau. Điều này thể hiện bản chất xu hướng ban đầu đã có sự thay đổi. Tuy nhiên để xác định có nên tiếp tục theo xu hướng, cần phải xác định tín hiệu phân kỳ xuất phát từ đâu.

1. Định nghĩa tín hiệu phân kỳ

Đơn giản hóa, tín hiệu phân kỳ là khi hành động giá trên đồ thị cho xu hướng trái ngược với các chỉ báo động lượng đi kèm với đồ thị đó.

2. Phân biệt các loại tín hiệu phân kỳ

a. Phân kỳ tăng

Phân kỳ tăng xuất hiện khi giá đang trong xu hướng giảm ban đầu, vẫn tiếp tục cho tín hiệu đáy sau thấp hơn đáy trước. Tuy nhiên, đồ thị chỉ báo động lượng lại cho một tín hiệu trái ngược: đáy sau cao hơn đáy trước.

Điều này cho thấy xu hướng giảm đã bắt đầu có sự biến đổi, lực ép giá giảm đã không còn nữa. Lúc này, giá ngụ ý xu hướng giảm đã kết thúc.

Chúng ta không nên tiếp tục giao dịch theo xu hướng nếu hiện tượng này xảy ra.

 

Phân kỳ tăng

 

b. Phân kỳ giảm

Phân kỳ giảm xuất hiện khi giá đang trong xu hướng tăng ban đầu, vẫn tiếp tục cho tín hiệu đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Tuy nhiên, đồ thị chỉ báo động lượng lại cho một tín hiệu trái ngược: đỉnh sau thấp hơn hoặc bằng đỉnh trước đó.

Điều này cho thấy xu hướng tăng đã bắt đầu có sự biến đổi, lực đẩy tăng giá đã không còn nữa. Lúc này, giá ngụ ý xu hướng tăng ban đầu đã kết thúc.

Chúng ta không nên tiếp tục giao dịch theo xu hướng nếu hiện tượng này xảy ra.

 

Phân kỳ giảm

 

c. Phân kỳ ẩn theo xu hướng tăng

Phân kỳ ẩn theo xu hướng tăng là khi trong một xu hướng tăng giá, giá tạo ra nhịp giảm kỹ thuật nhưng đáy sau cao hơn đáy trước. Trong khi đó, chỉ báo động lượng lại thể hiện ngược lại khi chỉ báo thể hiện đáy mới thấp hơn đáy cũ.

Trường hợp này xảy ra khi động lượng giá đã cố gắng đảo xu hướng trong nhịp hồi kỹ thuật. Tuy nhiên, giá không có phản ứng đồng thuận. Điều này chứng tỏ phe Long lúc này vẫn còn rất nhiều và không bị đe dọa bởi lực bán gia tăng.

Chúng ta nên tiếp tục giao dịch theo xu hướng khi hiện tượng này xảy ra.

 

Phân kỳ ẩn theo xu hướng tăng

 

d. Phân kỳ ẩn theo xu hướng giảm

Phân kỳ ẩn theo xu hướng giảm là khi trong một xu hướng giá giảm, giá tạo ra nhịp tăng kỹ thuật nhưng đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Trong khi đó, chỉ báo động lượng lại thể hiện ngược lại khi chỉ báo thể hiện đỉnh mới đã cao hơn đỉnh cũ.

Điều này chứng tỏ Phe Mua đã tìm cách gia tăng lực đẩy giá lên. Tuy nhiên, phe Short vẫn còn chiếm ưu thế rất nhiều trên thị trường và không hề nao núng trước lực đẩy của giá. Do đó, phân kỳ ẩn giúp cho nhà đầu tư theo xu hướng cảm thấy sự yên tâm và tiếp tục vào lệnh Short mới tại điểm giá bật về xu hướng cũ.

Chúng ta nên tiếp tục giao dịch theo xu hướng khi hiện tượng này xảy ra.

 

Phân kỳ ẩn theo xu hướng giảm

 

Phạm Đặng Huỳnh Châu - Bộ phận chiến lược thị trường

Công ty cổ phần chứng khoán TP. Hồ Chí Minh HSC