HSC Online ra mắt Bản tin tư vấn Chứng quyền

Chia sẻ trên:    14/08/2019 02:37 PM    401

Ngày 28/06 vừa qua đánh dấu một cột mốc quan trọng khi sản phẩm phái sinh tiếp theo Chứng quyền có bảo đảm lần đầu tiên được giao dịch. Đây là một sản phẩm mới, tiềm năng và rất phù hợp với nhu cầu đầu cơ của nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư cá nhân. Sản phẩm khi mới ra đời đã nhận được sự chào đón rất tích cực từ phía thị trường.

 Dù vậy, cũng không thể phủ nhận, Chứng quyền là một sản phẩm phức tạp và không phải nhà đầu tư nào cũng có thể biết được cách thức giao dịch hiệu quả cũng như phương pháp để lựa chọn chứng quyền phù hợp. Hiểu được điều đó, HSC nỗ lực xây dựng một hệ sinh thái Chứng quyền cho nhà đầu tư bao gồm Đào tạo, Hướng dẫn tự giao dịch và Tư vấn đầu tư Chứng quyền. Bản tin Chứng quyền sắp được ra mắt là một sản phẩm trong chuỗi các sản phẩm Tư vấn chứng khoán của chúng tôi. Kết cấu của Bản tin Chứng quyền bao gồm: Tổng quan diễn biến thị trường, Phân tích rủi ro chứng quyền, Đánh giá biến động các chứng quyền nổi bật và Phân tích Chứng quyền tiêu biểu.

 

1. Tổng quan diễn biến thị trường

Đây là phần đầu tiên trong bản tin, giúp nhà đầu tư có góc nhìn chung nhất về những chuyển động của thị trường chứng quyền, từ thanh khoản giao dịch, động thái của nhà đầu tư nước ngoài, thị hiếu của thị trường với các đặc tính của chứng quyền, biến động của các nhóm chứng quyền và cả chuyển động của các cổ phiếu cơ sở được chọn làm chứng quyền. Qua phần này, nhà đầu tư sẽ nắm bắt được nhịp đập của thị trường và quan sát thấy định hướng của dòng tiền trong thị trường.

 

Tổng quan diễn biến thị trường

2. Phân tích rủi ro Chứng quyền

Chứng quyền là sản phẩm rủi ro và có phần phức tạp. Làm thế nào để chọn được chứng quyền có rủi ro phù hợp với độ chấp nhận rủi ro của bản thân là một trong những câu hỏi rất quan trọng. Hiểu được điều này, phần Phân tích rủi ro Chứng quyền trong bản tin của chúng tôi phân tích kỹ về rủi ro của các chứng quyền dựa trên hai yếu tố chính: Đòn bẩy và số ngày còn lại. Đòn bẩy thể hiện mức độ khuếch đại rủi ro và lợi nhuận của chứng quyền so với chứng khoán cơ sở, chứng quyền đòn bẩy cao hơn sẽ có rủi ro cao hơn. Trong khi đó với số ngày còn lại, chứng quyền có số ngày còn lại ngắn hơn sẽ rủi ro hơn. Từ phân tích ma trận rủi ro, Bản tin sẽ cho nhà đầu tư có góc nhìn về rủi ro để có được lựa chọn phù hợp.

 

Phân tích rủi ro chứng quyền

 

3. Đánh giá biến động các Chứng quyền nổi bật

Đây là phần cực kỳ quan trọng trong bản tin, thể hiện quan điểm, mức định giá thị trường chung và các chứng quyền nổi bật qua góc nhìn biến động hàm ý (Implied Volatility). Với góc nhìn này, nhà đầu tư có thể dễ dàng tìm thấy các chứng quyền đang được đánh giá nổi bật, đắt/rẻ nổi bật để có được cơ hội đầu tư cũng như những cảnh báo cần thiết khi tham gia giao dịch.

 

4. Phân tích các Chứng quyền tiêu biểu

Trong phần cuối của bản tin, HSC chọn ra các Chứng quyền tiêu biểu, thoả mãn các tiêu chí trong quá trình ra quyết định đầu tư, bao gồm diễn biến giá chứng khoán cơ sở, số ngày còn lại, đòn bẩy phù hợp và biến động hàm ý (IV) ở mức độ hợp lý. Trên phương pháp luận đó, những Chứng quyền được chọn phân tích sẽ có được lợi nhuận tiềm năng tốt đồng thời với rủi ro được kiểm soát. Đây có thể là những gợi ý cho nhà đầu tư khi mới tham gia giao dịch.

 

Phân tích các chứng quyền tiêu biểu

 

Với bản tin mới ra mắt này, HSC mong muốn có một nguồn thông tin tham khảo hữu ích cho quý vị nhà đầu tư trong quá trình ra quyết định, đồng thời rất mong muốn sản phẩm chứng quyền sẽ ngày càng được lan toả đến cộng đồng nhà đầu tư. Với hệ sinh thái HSC Online đang xây dựng, hy vọng quá trinh đầu tư Chứng quyền của nhà đầu tư sẽ trở nên đơn giản và hiệu quả hơn.

Nhà đầu tư có thể tham khảo bản tin Chứng quyền được phát hành hằng ngày lúc 18h00 trên website của HSC Online tại địa chỉ: https://online.hsc.com.vn/bao-cao-phan-tich/ban-tin-chung-quyen.html

Xin chân thành cảm ơn quý vị nhà đầu tư!