Sóng Elliott là gì? Ứng dụng trong giao dịch cổ phiếu

Chia sẻ trên:    13/05/2019 05:30 PM    873

1. Sóng Elliott là gì?

Sóng Elliott là loại sóng phân hình. Mỗi sóng được chia thành nhiều sóng nhỏ có cấu trúc giống như sóng lớn (Khái niệm sóng trong sóng).

Với lý thuyết sóng Ellitott điều quan trọng là phải xác định được đúng sóng từ đó biết được giá đang ở sóng nào để dự đoạn tiếp theo và kịch bản giao dịch phù hợp với diễn biến đó.

♦ Một sóng Elliott hoàn chỉnh có mô hình sóng 5 – 3

Trong đó:

• 5 sóng đầu là sóng đẩy – impulse wave.

• Trong số 3 sóng đẩy (1, 3, 5) sẽ có một sóng mở rộng, thường sẽ là Sóng 3.

• Sóng 2 & 4 là các sóng chỉnh. Ở cuối nhịp 5 sóng đầu sẽ có 3 nhịp điều chỉnh được gọi là các nhịp sóng A, B, C

 

♦ Có 3 loại mô hình sóng điều chỉnh thông thường gồm: Zig-zag, nền phẳng và tam giác.

♦ Có 3 quy tắc chính của việc đếm sóng:

  1. Sóng 2 không được vượt khỏi điểm tạo ra sóng 1.
  2. Sóng 3 không được là sóng ngắn nhất trong các sóng đẩy.
  3. Sóng 4 không được vi phạm vùng của sóng 1.

 

2. Ứng dụng sóng Elliott trong giao dịch cổ phiếu

Áp dụng đếm sóng Elliott trong giao dịch cổ phiếu: Xác định điểm vào lệnh, chốt lời, dừng lỗ và thoát lệnh.

a. Áp dụng cho kịch bản cho sóng tăng

Cần xác nhận điểm kết thúc của môt xu hướng giảm để bắt đầu xác định Sóng 1 cho một xu thế tăng mới. Đây được gói là Sóng 1và nhịp sóng điều chỉnh tiếp theo được gọi là Sóng 2.

 

áp dụng sóng elliott cho kịch bản sóng tăng

 

Áp dụng quy tắc sóng 2 không được vượt vùng tạo ra Sóng 1. Kết hợp với công cụ Fibonacci có thể thấy VHC phản ứng mạnh với Fibo 61.8. Ngoài ra tại đây có thêm sự hỗ trợ củ MA200. Như vậy, có thể xác định đây là điểm có xác suất cao sẽ là điểm kết thúc của Sóng 2, hình thành điểm mua mới dựa trên sự hình thành của Sóng 3.

 

áp dụng sóng elliott cho kịch bản sóng tăng với cổ phiếu VHC

 

Tại điểm mua này cần xác định được mức stoploss đề đề phòng quy tắc áp dụng cho Sóng 2 bị vị phạm. Theo đó Sóng 2 không được giảm xuyên dưới vùng đáy tạo ra Sóng 1 và chính vùng này sẽ được dùng như ngưỡng stoploss.

Trong ví dụ với VHC, nhịp Sóng 3 đã xuất hiện chính xác và tạo sóng tăng mở rộng đem lại lợi nhuận tích cực.

 

 

b. Áp dụng cho kịch bản cho sóng giảm

Chiến lược áp dụng đếm sóng điều chỉnh trước một xu hướng giảm lớn

 

 

Ví dụ của HPG cho thấy tín hiệu kết thúc xu hướng tăng lớn với mô hình chuẩn Sóng Elliott 5-3 với 5 nhịp sóng xu thế tăng và 3 nhịp sóng điều chỉnh ABC. Như vậy khi Sóng C xuất hiện tín hiệu cảnh báo xu hướng giảm chuẩn bị xuất hiện khi thủng hệ thống hỗ trợ tại vùng giá 35. Theo đó, hành động chốt lời hoặc stoploss khi sóng C kết thúc giúp nhà đầu tư có thể tránh được cú rơi kéo HPG giảm về hỗ trợ mạnh tại vùng giá 26, tương đương với mức giảm mạnh -25%.

 

Nguyễn Văn Quý - Bộ phận chiến lược thị trường

Công ty cổ phần chứng khoán TP. Hồ Chí Minh HSC