Tìm hiểu khái niệm và cách giao dịch chứng quyền có bảo đảm [bộ video]

Chia sẻ trên:    28/05/2019 01:29 PM    2403

Bộ video tìm hiểu về chứng quyền có bảo đảm được thiết kế ngắn gọn, minh họa dễ hiểu. Sau 20' nhà đầu tư sẽ nắm được:

- Khái niệm & lợi ích khi giao dịch chứng quyền

- Kiếm tiền từ chứng quyền như thế nào?

- Cách giao dịch chứng quyền

- Định giá chứng quyền

- Quản trị rủi ro khi giao dịch chứng quyền

Xem thêm: Bộ tài liệu hướng dẫn đầu tư chứng quyền có bảo đảm (text & infographic)

1. Khái niệm & lợi ích khi giao dịch chứng quyền

 

2. Kiếm tiền từ chứng quyền như thế nào?

 

3. Cách giao dịch chứng quyền

 

4. Định giá chứng quyền

 

5. Quản trị rủi ro khi giao dịch chứng quyền