Trọn bộ tài liệu hướng dẫn đầu tư chứng quyền có bảo đảm - HSC Online

Chia sẻ trên:    23/05/2019 09:58 AM    8572

Mời bạn xem chi tiết nội dung: "Bộ tài liệu hướng dẫn giao dịch chứng quyền" được biên tập bởi đội ngũ HSC Online:

Xem thêm: Tài liệu hướng dẫn giao dịch chứng quyền có bảo đảm - trọn bộ video

tài liệu hướng dẫn đầu tư chứng quyền có bảo đảm

1

Sơ lược về thị trường chứng quyền thế giới   >>

- Tên gọi của chứng quyền tại một số nước trên thế giới

- Sự phát triển của chứng quyền trên thế giới

2

Chứng quyền có bảo đảm là gì?   >>

- Khái niệm chứng quyền

- Thông tin cơ bản của một chứng quyền

- Lợi ích & rủi ro khi giao dịch

- Mô hình hoạt động của chứng quyền tại Việt Nam

- Vai trò của các chủ thể tham gia thị trường

3

Sự khác biệt giữa chứng quyền với chứng khoán cơ sở, quyền chọn & chứng quyền công ty   >>

- Phân biệt cổ phiếu & chứng quyền

- Phân biệt chứng quyền & quyền chọn (option)

- Phân biệt chứng quyền có bảo đảm và chứng quyền công ty

4

Hướng dẫn cách đầu tư chứng quyền từ A đến Z   >>

- Cách đọc mã chứng quyền

- Các thông tin cơ bản của một chứng quyền

- Cách thức giao dịch

- Chứng quyền hoạt động như thế nào?

- Trạng thái chứng quyền

- Ví dụ giao dịch chứng quyền mua

5

Các chiến lược đầu tư chứng quyền   >>

- Chiến lược 1: Lựa chọn chứng quyền mua

- Chiến lược 2: Xây dựng vị thế

- Chiến lược 3: Vị thế dài hạn

- Chiến lược 4: Rút tiền mặt

- Chiến lược 5: Đa dạng hóa

- Chiến lược 6: Long short investment

6

Ứng dụng phân tích kỹ thuật khi đầu tư chứng quyền  >>

- Các yếu tố ảnh hưởng đến giá chứng quyền

- Ứng dụng thực tiễn

7

Lưu ý khi giao dịch chứng quyền   >>

- 3 trạng thái của chứng quyền

- Giá trị của chứng quyền

- Các yếu tố ảnh hưởng đến giá chứng quyền có bảo đảm

- Lời khuyên cho nhà đầu tư mới bắt đầu

8

Series tips đầu tư chứng quyền   >>

- Định giá chứng quyền

- Xác định lời lỗ khi giao dịch chứng quyền có bảo đảm

- Tại sao chứng quyền có giá trị thời gian?

- Quy định tạo lập thị trường với chứng quyền

- Lợi thế đòn bẩy khi giao dịch chứng quyền

- Làm thế nào để mua chứng quyền trên thị trường sơ cấp