Ứng dụng chiến lược giao dịch theo xu hướng (Trend Following)

Chia sẻ trên:    3640

I. Lý thuyết về giao dịch theo xu hướng

Tất cả tài sản tài chính được giao dịch đều có một yếu tố đi kèm: Giá. Mức giá được xác định dựa vào yếu tố cơ bản nhất là cung cầu. Hay nói một cách khác, giá xuất hiện tại điểm mà người mua và người bán đều chấp thuận để giao dịch. Nếu trường hợp người mua xuất hiện nhiều hơn người bán, giá sẽ bắt đầu có xu hướng tăng lên. Logic này cũng đúng trong trường hợp ngược lại.

Đó là lý do thị trường tài chính tồn tại xu hướng. Và chiến lược giao dịch theo xu hướng là việc xác định đúng nhu cầu thị trường và bám theo xu cầu đó. Ví dụ: Khi xác định phe Mua đang chiếm ưu thế, tham gia vị thế Mua sẽ giúp chúng ta vững vàng hơn so với vị thế Bán.

 

Xu hướng tăng từ VN-Index kéo dài từ 2016-2018

Figure 01: Xu hướng tăng từ VNindex kéo dài từ 2016 – 2018

 

II. Chiến thuật giao dịch theo xu hướng

Khi thị trường bắt đầu xu hướng tăng điểm, xu hướng này được kỳ vọng tiếp tục kéo dài. Và ngược lại, khi một xu hướng giảm điểm được xác lập, giá sẽ tiếp tục được kỳ vọng giảm trong các phiên giao dịch tiếp theo.

Như vậy, chiến lược giao dịch sẽ bắt nguồn từ: “Mua khi giá tăng và bán khi giá giảm”. Điều này ngược với tâm lý bình thường, khi tìm cách Mua thấp Bán cao.

Nhà đầu tư theo chiến lược này sẽ tìm cách mua khi phát hiện giá tăng và giữ tài sản này với kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa. Ngược lại, nhà đầu tư sẽ tìm cách bán khống loại tài sản này nếu giá đã giảm và kỳ vọng giá sẽ còn tiếp tục giảm trong tương lai.

 

III. Các chỉ báo hỗ trợ chiến lược giao dịch theo xu hướng

Để giao dịch theo xu hướng, nhà đầu tư cần phải xác định lúc nào sẽ có xu hướng. Sau khi xác định xu hướng, nhà đầu tư sẽ tìm cách tham gia vị thế giao dịch mỗi khi có tín hiệu đưa ra từ các chỉ báo xu hướng.

Các công cụ xác định xu hướng phổ biến và dễ dùng:

- Đường kháng cự và đường hỗ trợ.

- Đường trung bình giá.

- Đường ADX.

Cách xác định xu hướng với chỉ báo

Figure 2: Cách xác định xu hướng với các chỉ báo

 

IV. Ví dụ về giao dịch theo xu hướng

Áp dụng công cụ: đường trung bình di động để giao dịch Mua theo xu hướng.

Bước 1: Giá cắt lên đường trung bình di động xác định điểm vào lệnh.

Bước 2: giá giảm chạm trung bình dài hạn, là cơ hội để Mua thêm hoặc bán bớt.

Bước 3: Chốt lời khi giá rời xa khỏi xu hướng ban đầu

 

Ví dụ khi đầu tư cổ phiếu FPT

Figure 03: Ví dụ khi đầu tư với cổ phiếu FPT

 

Phạm Đặng Huỳnh Châu - Bộ phận chiến lược thị trường

Công ty cổ phần chứng khoán TP. Hồ Chí Minh HSC