Các câu hỏi thường gặp về IPO

Chia sẻ trên:    4053

1. Tôi muốn mua cổ phiếu trước khi công ty IPO có được không?

Trả lời: Phụ thuộc vào chính sách của Công ty khi phát hành cho cán bộ quản lý & nhân viên; anh/chị thuộc đối tượng trên có thể mua theo chính sách (nếu có) hoặc mua từ các cổ đông khác.

2. Sau khi công ty IPO, tôi có thể bán cổ phiếu mình đang nắm giữ ngay hay không?

Trả lời: Có thể, nếu cổ phiếu anh/chị đang nắm giữ không thuộc dạng cổ phiếu có giới hạn thời gian chuyển nhượng.

3. Cổ phiếu có giới hạn thời gian chuyển nhượng là gì?

Trả lời: Để giữ chân nhân sự, các công ty cổ phần thường phát hành cổ phiếu ưu đãi ESOP cho cán bộ/nhân viên trong công ty. Các cổ phiếu này thường có giới hạn thời gian chuyển nhượng 1/2/3…năm. Khi qua thời gian giới hạn thì chủ sở hữu mới có thể bán được.

Tổng quan về IPO

Lợi ích khi IPO