THEO DÕI HIỆU QUẢ DANH MỤC ĐẦU TƯ THEO CHIẾN LƯỢC SMART MONEY - ROOM TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Chia sẻ trên:    2788

Hiện nay HSC Online đang tư vấn đầu tư trên 2 kênh: room tư vấn & email. Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng review hiệu quả danh mục được khuyến nghị trong tháng 1-2/2019 qua Bản tin tư vấn đầu tư hàng ngày trong room tư vấn đầu tư:

thống kê hiệu quả danh mục đầu tư theo chiến lược smart money

Mời nhà đầu tư cùng theo dõi lại ảnh chụp màn hình một số khuyến nghị trong room tư vấn đầu tư chứng khoán của HSC Online:

Danh mục được khuyến nghị theo dõi ngày 02/01/2019:

nhận định thị trường ngày 2/1

 

Khuyến nghị dấu hiệu tạo đáy ngày 04/01/2019 - Đáy đã tạo đúng thời điểm đó:

danh mục chứng khoán ngày 2/1

Danh mục theo dõi ngày 08/01/2019:

khuyến nghị dấu hiệu tạo đáy 4/1

Khuyến nghị nhà đầu tư vào dần vị thế ngày 10/01/2019:

danh mục theo dõi ngày 8/1

Ví dụ: Khuyến nghị mua VNM ngày 14/01/2019:

ví dụ khuyến nghị mua vnm

Ví dụ: Khuyến nghị mua VNM ngày 14/01/2019:

ví dụ khuyến nghị vnm

Khuyến nghị canh chốt trong room tư vấn đầu tư của HSC Online:

khuyến nghị canh chốt chủ động

Khuyến nghị canh chốt trong room tư vấn đầu tư của HSC Online:

khuyến nghị canh chốt trong room tư vấn đầu tư

 

Nhà đầu tư có nhu cầu tham gia room tư vấn đầu tư chứng khoán của HSC Online, mời đăng ký dịch vụ tư vấn đầu tư (miễn phí) tại đây: Tư vấn chứng khoán

Chúng tôi sẽ phê duyệt & kích hoạt dịch vụ trong vòng 48 giờ (nếu anh/chị chưa có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký mở tài khoản chứng khoán để được phê duyệt)

mở tài khoản