Theo dõi hiệu quả danh mục đầu tư theo Smart Money tháng 1-2/2019 - kênh Email

Chia sẻ trên:    3979

Hiện nay HSC Online đang tư vấn đầu tư trên 2 kênh: room tư vấn & email. Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng review hiệu quả danh mục được khuyến nghị trong tháng 1-2/2019 qua Bản tin tư vấn đầu tư hàng ngày - kênh Email:

thống kê khuyến nghị đầu tư

Thống kê hiệu quả danh mục

 

Sau đây là thông tin chi tiết khuyến nghị và một số ảnh chụp khuyến nghị qua email từ HSC Online

danh mục cổ phiếu hot tháng 1-2 năm 2019

Tổng hợp tất cả các khuyến nghị từng ngày qua email

danh mục khuyến nghị đầu tư

Tổng hợp danh mục khuyến nghị qua email

Khuyến nghị STK ngày 28/01/2019

Khuyến nghị STK ngày 28/01/2019

 

khuyến nghị VEA

Khuyến nghị VEA ngày 13/01/2019

 

>>> Nhà đầu tư có nhu cầu tham gia room tư vấn đầu tư chứng khoán của HSC Online, mời đăng ký dịch vụ tư vấn đầu tư (miễn phí) tại đây: Tư vấn chứng khoán

>>> Chúng tôi sẽ phê duyệt & kích hoạt dịch vụ trong vòng 48 giờ (nếu anh/chị chưa có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký mở tài khoản chứng khoán để được phê duyệt).

mở tài khoản chứng khoán